Saveti Ski škola Obuka neskijaša

Obuka neskijaša

obuka neskijasa6

Skijanje je vrsta zimskog sporta u kojem se pomoću skija ostvaruju različita kretanja po snegu (hodanja, trčanja, spuštanja i skakanja) po različitom terenu (ravnom, brdovitom ili strmom).
     Skijanje obuhvata:
-nordijsku grupu disciplina (skijaško trčanje,štafete i skokove)
-skijaške letove i
-alpske discipline (spust, slalom i veleslalom)

Alpsko skijanje svrstavamo u polustrukturalne sportove u kojima dominira aciklična struktura kretanja. Usvojena tehnika skijanja automatizuje se i pohranjuje u programe za trajnu memoriju, što omogućava upražnjavanje do pozne starosti. Skijanje se ne može zaboraviti, kao i plivanje, klizanje, vožnja bicikla i neki drugi sportovi.

Skijanje mogu upražnjavati svi od najmlađeg do najstarijeg uzrasta bez negativnih uticaja na organizam, i bez profesionalnih deformacija.Malo koji sport ima svestran uticaj na razvoj mladog organizma kao što je skijanje, koje podstiče razvoj aparata za kretanje, doprinosi razvoju konativnih i kognitivnih sposobnosti i pozitivnoj socijalizaciji ličnosti.

Alpsko skijanje karakteriše mnogo specifičnih faktora koji se objedinjuju i čine ga interesantnim, funkcionalnim, zabavnim, korisnim i nezamjenljivim u sportu i rekreaciji.


2 - Osnovni metodi u obuci neskijaša

Metodski postupci koji se primjenjuju u nastavi skijanja slični su metodskim postupcima koji se primjenjuju kod obuke i usavršavanja tehničkih elemenata u drugim sportovima.Izbor nastavnih metoda i njihovo dosledno primenjivanje u određenim fazama obuke i treninga, predstavlja zajedničku komponentu u savladavanju pravilne tehnike.

U obuci alpskog skijanja koriste se najčešće dva metoda: metod usmenog izlaganja i metod demonstracije.


3 - Metod usmenog izlaganja

Metod usmenog izlaganja je nezamenljiv metod u nastavi skijanja.Opisivanje pojedinih delova pokreta ili opisivanje pokreta u celini stvara kod skijaša predstavu kako treba izvesti određeni pokret.

Usmenim saopštavanjem može se objasniti suština pokreta, te ukazati na određene greške i korekciju tela.Ukazujući na dobre i loše strane kod izvođenja pojedinih elemenata,skijaš može da koriguje loše izvođenje a da usvaja pravilnu tehniku.

Nastavnik ili trener koji saopštava skijašima određene informacije mora da bude jasan, konkretan, pristupačan, a tumačenje pojedinih pojmova prezentovani na najjednostavniji način. Nepotrebno je saopštavanje velikog broja informacija sa nepoznatim izrazima i nepoznatim detaljima koji će potisnuti suštinu.Ako se dobro i pravilno objasni određeni pokret, ističući suštinu, veća je verovatnoća usvajanja i memorisanja tog pokreta.
Komuniciranje rečima pri obuci skijanja razvija sigurnost, samopouzdanje i motiviše na brže usvajanje skijaške tehnike.


4  -  Metod demonstracije

Metoda demonstracije je nezaobilazni metod u obuci skijaških elemenata.Vizuelno doživljavanje pokreta smatra se najefikasnijim, najracionalnijim i najbržim stvaranjem slike u centralnom nervnom sistemu.Zbog toga, demonstracija određenih elemenata zahteva tehnički ispravno i vizualno jasno predstavljanje.

Poseban značaj ova metoda ima u radu sa decom, jer deca imaju veliku moć oponašanja.Elementi koji se demonstriraju ostavljaju snažan utisak i posmatrači ih doživljavaju na svoj način pokušavajući da ih oponašaju.

Pored tehničke ispravnosti kod demonstracije pojedinih elemenata, neophodno je zadovoljiti i estetsku komponentu.Svaki skijaš ima svoj stil na skijama koji je karakterističan i prepoznatljiv, što početnicima omogućava oponašanje pri obučavanju i automatizaciji skijaških elemenata.Demonstrator ne sme praviti greške pri demonstraciji pojedinih elemenata.Greške koje se jednom usvoje teško ih je ispraviti.Lakše je naučiti novo kretanje, nego ispraviti pogrešno naučeno.

Metod demonstracije, ima dva načina na kojima se može prikazati određeni elemenat.To su: sintetički i analitički način demonstracije.


5 - Sintetički metod

Sintetički način podrazumeva demonstraciiju tehnike u celini.Uglavnom se primenjuje za demonstraciju pojedinih elemenata ili izvođenje kompletne tehnike, tako da skijaši formiraju predstavu tehnike u celini, sagledavajući cielu strukturu pokreta.Mnogi teoretičari i skijaški stručnjaci smatraju da je sintetički metod neophodan i treba ga primenjivati pre analitičkog metoda.


6 - Analitički metod

Analitički metod podrazumeva demonstraciju elemenata po delovima.Ovaj način ne može se zaobići u obuci početnika a kasnije i u treningu sportista.Rasčlanjivanje pojedinih elemenata na sastavne delove i obučavanje određenih delova tehnike veoma je značajno.

Kod demonstracije pojedinih delova skijaške tehnike moguće je ukazati na greške, kod položaja tela, kod položaja skija, kod ubadanja štapova i na druge bitne faktore od kojih zavisi pravilno izvođenje pojedinih elemenata.

Analitički način demonstracije pomoći će da se brže dođe do celokupnog izvođenja pokreta i kompletne skijaške tehnike.Sintetički način služi kao uvod formiranja pokreta u celini, a analitički način omogućava  raščlanjivanje pokreta na njegove delove koji će se kasnije utopiti u celovit pokret.Ova dva metodska postupka dopunjuju se, prepliću i smenjuju u zavisnosti od usvajanja demonstriranih elemenata.

Metodom demonstracije predstavljaju se modeli i strukture pojedinih pokreta, crteži, skice, filmovi, kinogrami, video projekcije i druge tehnike koje omogućavaju približavanje i usvajanje motoričkih struktura pokreta, vizuelnim doživljavanjem. 


7 - LITERATURA
1.    Gamma,K. : Sve o skijanju, "Mladost" Sarajevo, 1982.
2.    Krsmanović,P. : Sportovi olimpijskog programa "Sarajevo 84", Radio Sarajevo, 1984.
3.    Dragutin Franković : Škola skijanja, Zagreb, 1945.


      Izvor:  www.BesplatniSeminarskiRadovi.com

 


Srodne strane
uiss250x188
Kako postati instruktor skijanja

Obuka za sticanje zvanja instruktora skijanja i snowboard-a održava se u organizaciji UDRUŽENJE INSTRUKTORA SKIJANJA SRBIJE (UISS) na Seminarima za sticanje zvanja...

alloboutcarving
Karving zaokret

        Karving se može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Ne moraju se odmah praviti zaokreti sa ekstremnim nagibom tela pri čemu...

c001
Carving, umetnost skijanja

     Skijanje je jedan od sportova koji je poslednjih godina znatno napredovao u popularnosti i masovnosti. Skijanje je poslednjih desetak godina doživelo...

carving31
Tehnika karvinga

     U situaciji ste da počnete s učenjem karving tehnike. Širom sveta svi pričaju o tome jer na današnjim modernim skijama možete...

ca003int
Karving - trik ili?

Carving reč koja je u poslednjih desetak godina doprinela preporodu skijanja u svetu... a zapravo, velikim delom je samo makretinški trik :-)! Naime,...

SKISKOLA
Škola skijanja - šta se uči

     Većina naših skijaških centara ima organizovane škole skijanja. U njima rade kvalifikovani ski instruktori koji će vas sigurno uvesti u sve...

skolap1
Mala škola skijanja

Ovaj tekst je namenjen za one koji se plaše poduhvata, zvanog skijanje, ili za one koji nemaju visoko mišljenje o ovom sportu....

pogrb1
Skijanje po grbama - hupserima

Skijanje kroz udubine Crna linija pokazuje put skijaša koji ostaje u udubinama i okreće u žlebovima izmedju grba. Skijanje po grbama Plava linija pokazuje...

duboksneg2
Skijanje po dubokom snegu

     Omiljeni način skijanja za sve koji su davno savladali tehniku skijanja na uređenim stazama, kai i za sve kojima je dosta...

carvingskisskier
Tehnika karving skijanja

     U mnogim tekstovima namenjenim široj skijaškoj populaciji tematika se uglavnom bavi tehničkim pitanjima vezanim za karving skije ističući da je ta...

enfants skis epaules
Naučite dete da skija

Ukoliko sa detetom radi instruktor skijanja, na prve časove već mogu da krenu sa tri godine. - Veoma je važno da dete...

stock footage silhouetted 300x200
Obuka skijanja dece sa smetnjama u razvoju

Skijanje, kao kompleksna motorička veština, predstavlja “zlatni ključ“ u rukama profesionalca, za sveobuhvatni razvoj ličnosti dece sa smetnjama u razvoju. Ovo je navela...

nakanto0002250
UPS - učenje s povećavanjem skija

Projekt UPS Sistema – učenje sa povećavanjem skija vodi *Sandi MUROVEC*, dogogodišnji demonstrator, 4 puta učesnik na INTERSKI - u, stručni asistent...

Osnove tehnike skijanja 1978 792
YU SKI magazin 1978/79 - Osnovne tehnike skijanja

YU SKI magazin  ZIMA 78/79 Poseban prilog: *Osnovne tehnike skijanja *         Preuzmite u .PDF formatu: Osnovne tehnike skijanja   

Sadraj Konferencija X 1 300x200
Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja

Stručni članak:  *Analiza modela organizovanja škole skijanja* Autori:* Rasim Lakota*,* Ifet Mahmutović*,* Izet Bajramović*, *Eldin Jelešković*,* Haris Alić*,* Denis Čaušević* Fakultet sporta i telesnog odgoja,...

Program Skola skijanja Srbije 2017
Stručni članak: Organizacija ski-snoubord škola u srpskim ski centrima

Stručni članak:  *Organizacija ski-snoubord škola u srpskim ski centrima * Autori:* Stijepović Vlado*, SASI predsednik, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija          *Lilić Ljubiša*, Fakultet...