Oprema Ski servisi

Ski servisi

Želite da iznajmite opremu za smučanje, da montirate vezove, pripremite skije za novu sezeonu, da popravite oštećena, namažete, naoštrite kantne, popravite cipele?

Pred vama je spisak servisa i važna napomena: Pre svakog odlaska na skijanje, odnesite svoje skije u ski servis. Podešeni vezovi, namazana klizna površina i oštre kantne su preduslov dobrog i bezbednog skijanja.