Oprema

Oprema

Najbolja, ali i najskuplja je potpunao nova oprema, ali obzirom na standard, mnogima je nedostupna.

Preporuka je da se skupa oprema, za one koji to nisu u mogućnosti da odjednom nabave, kupuje parcijalno. Tom prilikom svakako treba krenuti od cipela. Moguće je jedan deo opreme iznajmiti bilo u mestu boravka (obično jevtinija varijanta) ili direktno na planini u ski-servisu.

Za one koji žele da dođu do polovne, ali dobre  opreme preporučuju se sajmovi za prodaju i razmenu zimske opreme koji se održavaju pre svake zimske sezone. U Beogradu je to EXOP-ZIM - Sajam zimske sportske opreme, koji se u dva navrata godišnje održava svakog decembra u nekoj od hala beogradskog sajma.

Ski opremu treba pripremiti za sezonu kao i održavati, kao zbog sopstvene sigurnosti, tako i zbog očuvanja same opreme.

Ako niste sami u mogućnosti to da uradite, obavezno pre i posle skijanja odnesite svoju ski opremu u ski servis