Istorija Istorija skijanja u BIH

Istorija skijanja u BIH

Skijanje u Bosni i Hercegovini ima izuzetno dugu tradiciju. Sa vojskom Austrougarske 1878. godine u ove krajeve stigle su i prve skije. Jedan od najstarijih rekreativnih spor­tova u Bosni i Hercego­vini je upravo liguranje. Tesko je reći kada je nastalo. Da li još u davnoj proslošti, u vremenu Vrhbosne, ili je nešto novijeg datuma. Istoricari nisu otkrili godinu rođenja liguranja, ali je sasvim sigurno da je ono vjekovima bilo prisutno u životu sarajevskih strmih sokaka i u njima odvažnih mladića, koji bi zimi sa okolnih uzvišenja vratolomnom brzinom jurili ka dolini na svojim ligurama, razonode i igre radi.