Saveti Ski škola Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja

Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja

Sadraj Konferencija X 1 300x200

Stručni članak:  Analiza modela organizovanja škole skijanja
Autori: Rasim Lakota, Ifet Mahmutović, Izet Bajramović, Eldin Jelešković, Haris Alić, Denis Čaušević
Fakultet sporta i telesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Publikovano u: Zborniku radova sa 
Desete međunarodne naučne konferencije
IZAZOVI SAVREMENOG MENADŽMENTA U SPORTU
30. maja 2014.        strane 152-156.

Priredio:  Alfa univerzitet u Beogradu, Fakultet za menadžment u sportu,  2015.

Tiraž:  150 primeraka  +  CD ROM izdanje

Pogledajte ovaj stručni članak u galeriji slika na ovoj strani.Apstrakt

Skijanje kao sportska aktivnost može da predstavlja važan faktor kvalitetnijeg načina života, te se sve više prihvata  kao  sportsko-rekreativna aktivnost. U ovom radu analiziran je model organizovanja  škole skijanja za mlađe uzraste, sa sadržajima igre na snegu, sa i bez skija. Realizacija skijaškog podučavanja se odvijala po unapred isplaniranom petodnevnom programu, i to u četiri homogene grupe učesnika. Imajući u vidu da deca najviše uživaju u igri na snegu, čime se omogućava sloboda kretanja i oslobađanje straha, primenjen je model čija je osnova učenja upravo „igra”. Primenjeni model rada pokazao je korektne rezultate na usvojenost osnovnih skijaških elemenata. U tretiranom modelu organizovanja škole skijanja, učesnici kroz igru i takmičenje sa samim sobom, motivisano i spremno ulaze u susret različitim skijaškim zadacima.

Model organizovanja škole skijanja je proces koji je postavljen kroz dizajniranje strukture, raspoređivanja obaveza i koordinisanja dece i instruktora u njihovim naporima da ostvare ciljeve obuke. Proces škole skijanja je imao dve specifične strane: strukturu i koordinaciju. Odredivši ciljeve u fazi planiranja, u organizaciji je određeno šta treba raditi i kako postići koordinaciju postavljenih modela organizacije škole skijanja.

Ključne reči: škola skijanja, analiza, organizacija
 
Abstract
Skiing as a sports activity can represent an important factor of the higher quality of life, and is more and more recognized as a sports-recreational activity. This paper analyzes a model of ski school organization for younger age groups, with activities and games on snow, with and without skis. The realization of ski teaching  was conducted in advance according to a planned five-day program with four homogeneous groups of participants. Having in mind that children enjoy games on snow the  most, which makes freedom of movement possible and eliminates fear, a model where the basis of teaching is “play” has been applied. The applied model has shown acceptable results of the acquisition of basic skiing elements. In the treated model of ski school organization, through playing and competing among themselves, the participants are motivated and are ready for various ski tasks.

The model of ski school organization is a process constructed through structure design, assigning tasks and coordinating children and instructors in their efforts  to accomplish the goals of the training. The ski school process had two specific  parts: structure and coordination. By determining goals in the planning phase, it was determined what to do and how to achieve the coordination of the set models of ski school organization.

Key words: ski school, analysis, organization

 

Galerija slika

Srodne strane
uiss250x188
Kako postati instruktor skijanja

Obuka za sticanje zvanja instruktora skijanja i snowboard-a održava se u organizaciji UDRUŽENJE INSTRUKTORA SKIJANJA SRBIJE (UISS) na Seminarima za sticanje zvanja...

alloboutcarving
Karving zaokret

        Karving se može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Ne moraju se odmah praviti zaokreti sa ekstremnim nagibom tela pri čemu...

c001
Carving, umetnost skijanja

     Skijanje je jedan od sportova koji je poslednjih godina znatno napredovao u popularnosti i masovnosti. Skijanje je poslednjih desetak godina doživelo...

carving31
Tehnika karvinga

     U situaciji ste da počnete s učenjem karving tehnike. Širom sveta svi pričaju o tome jer na današnjim modernim skijama možete...

ca003int
Karving - trik ili?

Carving reč koja je u poslednjih desetak godina doprinela preporodu skijanja u svetu... a zapravo, velikim delom je samo makretinški trik :-)! Naime,...

SKISKOLA
Škola skijanja - šta se uči

     Većina naših skijaških centara ima organizovane škole skijanja. U njima rade kvalifikovani ski instruktori koji će vas sigurno uvesti u sve...

skolap1
Mala škola skijanja

Ovaj tekst je namenjen za one koji se plaše poduhvata, zvanog skijanje, ili za one koji nemaju visoko mišljenje o ovom sportu....

obuka neskijasa6
Obuka neskijaša

Skijanje je vrsta zimskog sporta u kojem se pomoću skija ostvaruju različita kretanja po snegu (hodanja, trčanja, spuštanja i skakanja) po različitom...

pogrb1
Skijanje po grbama - hupserima

Skijanje kroz udubine Crna linija pokazuje put skijaša koji ostaje u udubinama i okreće u žlebovima izmedju grba. Skijanje po grbama Plava linija pokazuje...

duboksneg2
Skijanje po dubokom snegu

     Omiljeni način skijanja za sve koji su davno savladali tehniku skijanja na uređenim stazama, kai i za sve kojima je dosta...

carvingskisskier
Tehnika karving skijanja

     U mnogim tekstovima namenjenim široj skijaškoj populaciji tematika se uglavnom bavi tehničkim pitanjima vezanim za karving skije ističući da je ta...

enfants skis epaules
Naučite dete da skija

Ukoliko sa detetom radi instruktor skijanja, na prve časove već mogu da krenu sa tri godine. - Veoma je važno da dete...

stock footage silhouetted 300x200
Obuka skijanja dece sa smetnjama u razvoju

Skijanje, kao kompleksna motorička veština, predstavlja “zlatni ključ“ u rukama profesionalca, za sveobuhvatni razvoj ličnosti dece sa smetnjama u razvoju. Ovo je navela...

nakanto0002250
UPS - učenje s povećavanjem skija

Projekt UPS Sistema – učenje sa povećavanjem skija vodi *Sandi MUROVEC*, dogogodišnji demonstrator, 4 puta učesnik na INTERSKI - u, stručni asistent...

Osnove tehnike skijanja 1978 792
YU SKI magazin 1978/79 - Osnovne tehnike skijanja

YU SKI magazin  ZIMA 78/79 Poseban prilog: *Osnovne tehnike skijanja *         Preuzmite u .PDF formatu: Osnovne tehnike skijanja   

Program Skola skijanja Srbije 2017
Stručni članak: Organizacija ski-snoubord škola u srpskim ski centrima

Stručni članak:  *Organizacija ski-snoubord škola u srpskim ski centrima * Autori:* Stijepović Vlado*, SASI predsednik, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija          *Lilić Ljubiša*, Fakultet...