Saveti Ski škola Obuka skijanja dece sa smetnjama u razvoju

Obuka skijanja dece sa smetnjama u razvoju

stock footage silhouetted 300x200

Skijanje, kao kompleksna motorička veština, predstavlja “zlatni ključ“ u rukama profesionalca, za sveobuhvatni razvoj ličnosti dece sa smetnjama u razvoju.

Ovo je navela Rada Kukolj Savić, prof sporta i fizičkog vaspitanja iz Udruženja „Snaga Pokreta“ na svom predavanju na temu: Izazovi, teškoće i specifičnosti u realizaciji obuke skijanja kod dece sa smetnjama u razvoju.

Predavanje je održanao u okviru Zimske škole - seminara za overa sticanja međunarodne licence univerzitetskig i školskog instruktora u međunarodnom sistemu – IVSS (za profesore sporta i fizičkog vaspitanja) koja se od 20-23. marta 2019. odvijala na Kopaoniku.

Rada Kukolj Savić ima iskustvo od 20 godina u radu sa decom sa posebnim potrebama. Ona je sa polaznicima seminara nakon predavanja, otvorila diskusiju u pokušaju da se dobije prava slika aktivnosti dece sa posebnim potrebama u školama.

Ovo je prvi put se ovakav program realizuje preko Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - ZUOV za profesore sporta i fizičkog vaspitanja u realizaciji skijanja. Predavanje je realizovano prvi put i za Instruktore skijanja na Kursu u peridu od 22-31.marta 2019. Bilo je veoma korisno da se i ski instruktori moraju da se upoznaju sa ovom tematikom.

Ovo predavanje predstavlja samo početak realizacije programa obuke skijanja za decu sa posebnim potrebama.


Tema predavanja:

Izazovi, teškoće i specifičnosti u realizaciji obuke skijanja kod dece sa smetnjama u razvoju

Razvoj dece, nije stvar urođenih kapaciteta ili ograničenja samog deteta, već predstavlja rezultat onoga sa čime se dete rađa, nege i brige koju dobija u okviru svoje porodice i zajednice, odnosno podsticaja i podrške koju dobijaju od drugih javnih vaspitnih i obrazovnih institucija. Procesi rasta i razvoja deteta, sazrevanja i učenja odvijaju se uz uzajamne uticaje bioloških, psiholoških i socijalnih faktora.

Fizička aktivnost je glavni preduslov za sazrevanje deteta i predstavlja osnovno sredstvo pomoću koga dete dolazi do ostvarenja određenih ciljeva. Zbog toga se fizička aktivnost ne može nadoknaditi niti zameniti ničim drugim u razvoju deteta. Ne postoji ni jedan način koji tako svestrano sjedinjuje i ostvaruje višestruke ciljeve razvoja dece, naročito dece sa smetnjama u razvoju kao što to čini fizička aktivnost.

Dete sa smetnjama u razvoju je, prema određenju Svetske zdravstvene organizacije, dete koje “ima teškoće u razvoju i nije u mogućnosti da postigne ili održi zadovoljavajući nivo zdravlja i razvoja, odnosno čije zdravljae i razvoj mogu znatno da se pogoršaju bez dodatne podrške ili posebnih usluga u oblasti zdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite ili drugih oblika podrške“.

Deca sa smetnjama u razvoju se češće sreću sa preprekama koje otežavaju njihovo uključivanje u zajednicu.

Značajne smetnje u razvoju mogu se ispoljiti u jednom ili više razvojnih domena, u oblastima razvoja čula, telesnih, mentalnih, govorno-jezičkih i socio-emocionalnih funkcija.

Skijanje, kao kompleksna motorička veština, predstavlja “zlatni ključ“ u rukama profesionalca, za sveobuhvatni razvoj ličnosti dece sa smetnjama u razvoju.

Od učenja preko usavršavanja tehnike skijanja, deca sa smetnjama u razvoju osim motoričkih veština, podstiču i unapređuju i druge aspekte ličnosti.

U zavisnosti od vrste, stepena i manifestnih karakteristika deteta sa smetnjama u razvoju, u procesu nastave skijanja, svakom detetu se pristupa na njemu jedinstven način.

Osnovna karakteristika u radu sa decom sa smetnjama u razvoju je čekanje. Čekanje da dete primi informaciju, čekanje da dete u određenom centru nervnog sistema preradi informaciju, i čekanje da dete da adekvatan odgovor na primljenu informaciju.

Uz čekanje ide strpljenje i verbalna podrška detetu sa smetnjama u razvoju, da istraje u zadatoj aktivnosti. Pohvala mora postojati ne samo pri uspešno izvršenoj zadatoj aktivnosti, već i pri ulaganju napora da se aktivnost realizuje.

Deca sa smetnjama u razvoju, svoje najveće benefite mogu ostvariti upravo kroz bavljenje fizičkim aktivnostima i moćnim spotrovima, kao što je skijanje.

 

      

Srodne strane
uiss250x188
Kako postati instruktor skijanja

Obuka za sticanje zvanja instruktora skijanja i snowboard-a održava se u organizaciji UDRUŽENJE INSTRUKTORA SKIJANJA SRBIJE (UISS) na Seminarima za sticanje zvanja...

alloboutcarving
Karving zaokret

        Karving se može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Ne moraju se odmah praviti zaokreti sa ekstremnim nagibom tela pri čemu...

c001
Carving, umetnost skijanja

     Skijanje je jedan od sportova koji je poslednjih godina znatno napredovao u popularnosti i masovnosti. Skijanje je poslednjih desetak godina doživelo...

carving31
Tehnika karvinga

     U situaciji ste da počnete s učenjem karving tehnike. Širom sveta svi pričaju o tome jer na današnjim modernim skijama možete...

ca003int
Karving - trik ili?

Carving reč koja je u poslednjih desetak godina doprinela preporodu skijanja u svetu... a zapravo, velikim delom je samo makretinški trik :-)! Naime,...

SKISKOLA
Škola skijanja - šta se uči

     Većina naših skijaških centara ima organizovane škole skijanja. U njima rade kvalifikovani ski instruktori koji će vas sigurno uvesti u sve...

skolap1
Mala škola skijanja

Ovaj tekst je namenjen za one koji se plaše poduhvata, zvanog skijanje, ili za one koji nemaju visoko mišljenje o ovom sportu....

obuka neskijasa6
Obuka neskijaša

Skijanje je vrsta zimskog sporta u kojem se pomoću skija ostvaruju različita kretanja po snegu (hodanja, trčanja, spuštanja i skakanja) po različitom...

pogrb1
Skijanje po grbama - hupserima

Skijanje kroz udubine Crna linija pokazuje put skijaša koji ostaje u udubinama i okreće u žlebovima izmedju grba. Skijanje po grbama Plava linija pokazuje...

duboksneg2
Skijanje po dubokom snegu

     Omiljeni način skijanja za sve koji su davno savladali tehniku skijanja na uređenim stazama, kai i za sve kojima je dosta...

carvingskisskier
Tehnika karving skijanja

     U mnogim tekstovima namenjenim široj skijaškoj populaciji tematika se uglavnom bavi tehničkim pitanjima vezanim za karving skije ističući da je ta...

enfants skis epaules
Naučite dete da skija

Ukoliko sa detetom radi instruktor skijanja, na prve časove već mogu da krenu sa tri godine. - Veoma je važno da dete...

nakanto0002250
UPS - učenje s povećavanjem skija

Projekt UPS Sistema – učenje sa povećavanjem skija vodi *Sandi MUROVEC*, dogogodišnji demonstrator, 4 puta učesnik na INTERSKI - u, stručni asistent...

Osnove tehnike skijanja 1978 792
YU SKI magazin 1978/79 - Osnovne tehnike skijanja

YU SKI magazin  ZIMA 78/79 Poseban prilog: *Osnovne tehnike skijanja *         Preuzmite u .PDF formatu: Osnovne tehnike skijanja   

Sadraj Konferencija X 1 300x200
Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja

Stručni članak:  *Analiza modela organizovanja škole skijanja* Autori:* Rasim Lakota*,* Ifet Mahmutović*,* Izet Bajramović*, *Eldin Jelešković*,* Haris Alić*,* Denis Čaušević* Fakultet sporta i telesnog odgoja,...

Program Skola skijanja Srbije 2017
Stručni članak: Organizacija ski-snoubord škola u srpskim ski centrima

Stručni članak:  *Organizacija ski-snoubord škola u srpskim ski centrima * Autori:* Stijepović Vlado*, SASI predsednik, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija          *Lilić Ljubiša*, Fakultet...