Oko skijanja Ski propisi Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

kopkop 600x400

Skupština Srbije usvojila je 28. aprila 2015. Zakon o žičarama za transport lica, koji uređuje uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje žičara, kao i uslove za transport lica ovim putem.

Zakon daje mogućnost sklapanja javno-privatna partnerstva za obavljanje usluga javnog prevoza lica žičarom, odnosno za građenje žičara u skladu sa propisima kojima se uređuju javno-privatna partnerstva i koncesija.

Ovim zakonom se propisuju standardi koji moraju biti ispunjeni da bi rukovanje i transport ljudi žičarom bio bezbedan i da bi kočni sistem funkcionisao.

Upravljač žičare je dužan da stanicu i samo prevozno sredstvo obeleži znacima koji upozoravaju na opasnost i koji propisuju bezbedno ponašanje. Takođe, dužan je i da žičaru i delove trase opremi priborom za prvu pomoć, a stanice opremom za spasavanje i evakuaciju.

Nadležno telo za vođenje evidencije žičara i svih subjekata koji utiču na bezbednost njihovog rada je Direkcija za železnice.

Kompletan tekst Zakona o žičarama za transport lica možete da pročitate ovde:

Zakon o žičarama za transport lica

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica

Usvojen 25.04.2019. po hitnom postupku

Vlada Srbije, kao predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, ističe da je izmena postojećih zakonskih rešenja potrebna kako zbog usklađivanja domaćeg zaonodavstva sa evropskim propisima tako i zbog preciznijeg definisanja termina, boljeg uređivanja rada žičara i bezbednosti.

UPRAVLJAČ ŽIČARE

Dok je važećim zakonom predviđeno da upravljač žičare može da bude samo pravno lice, dopunama zakona biće omogućeno i preduzetniku da bude upravljač žičare.

Kao i prema važećem rešenju, upravljač će biti obavezan da organizuje i sprovede istragu o vanrednom događaju, s tim što se precizira da je on to obavezan isključivo ukoliko nastupi ozbiljna nesreća ili nesreća u radu žičare. Istražnu komisiju koja sprovodi istragu imenuje upravljač i u njoj moraju biti zastupljeni svi predstavnici subjekata na koje se odnosi vanredni događaj.

IZVRŠNI RADNIK

Zakonom je izvršeno precizno definisanje vrste obrazovanja i obuke koju treba da završi izvršni radnik, odnosno, radnik koji obavlja poslove kojima neposredno učestvuje u radu/ održavanju žičareili specifične vučne instalacije

TRASA ŽIČARE U NASELJENOM MESTU

Ako se trasa žičare nalazi u naseljenom mestu ona mora ispunjavati posebne uslove koje će propisati nadležni ministar.

VEĆA SAMOSTALNOST MINISTRA SAOBRAĆAJA U PROPISIVANJU USLOVA U OVOJ OBLASTI

Izmenama i dopunama zakona u potpunosti su iz postupaka propisivanja zahteva za trasu žičare; propisivanja uslova za postrojenje žičare, stanice, stubove, temelje i drugu infrastrukturu kao i iz procedure propisivanja širine i visine bezbednosnog pojasa izuzeti ministar zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove šumarstva i lovstva (ministar poljoprivrede) bez čije saglasnosti, prema do sada važećem zakonskom rešenju, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije mogao da donosi propise u ovim oblastima.

STRUČNI PREGLED ŽIČARE

Dopunama zakona precizirano je da poslove stručnog pregleda žičare može obavljati isključivo stručno, pravno ili fizičko lice ovlašćeno od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Ministarstvo izdaje ovlašćenje na period od pet godina i za njega se plaća taksa u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Nakon obavljanja stručnog pregleda žičare sastavlja se izveštaj uz koji se obavezno prilažu dokumenta o izvedenim ispitivanjima, isprave o usaglašenosti i druga tehnička dokumentacija. Pozitivna ocena ispravnosti sadržana u izveštaju o stručnom pregledu dokaz je bezbednosti žičare.

OBAVEZAN STRUČNI PREGLED NAKON PONOVNOG POSTAVLJANJA ŽIČARE

U cilju obezbeđivanja višeg stepena bezbednosli putnika, izmenama i dopunama zakona uvedena je novina u skladu sa kojom će stručni pregled nakon ponovnog postavljanja žičare ili specifične vučne instalacije biti obavezan.

KOPIJE BEZBEDNOSNIH ANALIZA VIŠE SE NE MORAJU ČUVATI NA LOKACIJI POSTROJENJA ŽIČARE

Umesto prethodne odredbe da se bezbednosna analiza, isprave o usaglašenosti i prateća tehnička dokumentacija koja se odnosi na bezbednosne komponente i podsisteme moraju biti podnete nadležnom državnom organu, a da se njihove kopije čuvaju na lokaciji postrojenja žičare, novim zakonskim rešenjem predviđeno je samo da ovi izveštaji moraju biti dostupni bez navođenja lokacije na kojoj se čuvaju njihove kopije.

LEGALIZACIJA ŽIČARA IZGRAĐENIH BEZ DOZVOLE

Ukoliko žičara/specifična vučna instalacija nema upotrebnu dozvolu odnosno dozvolu za postavljanje objekta u smislu Zakona o planiranju i izgradnji, upravljač je dužan da pribavi pravnosnažnu ispravu I ispravu kojom se utvrđuje podobnost za upotrebu u skladu sa propisima kojima se uređuje legalizacija objekata.

Preuzmite:   Tekst zakona: [pdf]    (25.04.2019) 

 


Srodne strane
masterstaraa
Master planovi planinskih turističkih centara

Preuzmite .PDF fajlove master planova planinskih turističkih centara u Srbiji i okruženju:          

skijaliste640x389
Pojam skijališta i ski centra

Javna skijališta i skijaški centri predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbedno i kvalitetno pružanje...

Verb4
Turističko uređenje skijališta i ski centara

Javna skijališta predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mjesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbjedno i kvalitetno pružanje usluga i zadovoljavanje...

grbsrb250x188
Srbija: Zakon o Javnim skijalištima

Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za skijalište

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta (*"Sl. glasnik RS", br. 46/2011*) Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi...

znakovi 300x200a
Srbija: Pravilnik o znakovima na skijalištu

PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011) Ovim pravilnikom bliže se uređuju, znakovi koji se postavljaju na skijalištima i stazama,...

ski patrol2 600x400
Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i ministar omladine i...

sl redari 300x200
Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim...

skisuiputstvo
Uslovi za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte

U slučaju nastupanja okolnosti usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može Skijalištima Srbije...

grbsrb250x188
Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti     ...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o Javnim smučarskim terenima

Ovim pravilnikom uređuju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo uređenje i korišćenje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o uređenju, obilježavanju i održavanju skijališta

Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i...

grbcg250x188
Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja,...