Oko skijanja Ski propisi Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

grbcg250x188

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja, opreme i održavanja terena, propisane ovim pravilnikom.

Pod skijaškim terenima podrazumevaju se posebno uređene površine za rekreativno i sportsko skijanje, skijašku obuku i druge rekreativne i sportske aktivnosti na snijegu.

Davaoci usluga dužni su da od nadležnog suda lokalne uprave pribaviti rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi propisani ovim pravilnikom kao i drugi propisani uslovi.

RCG - XI/2-1.6.

PRAVILNIK

O USLOVIMA KORIŠĆENjA SKIJAŠKIH TERENA

"Službeni list RCG", broj 42 od 28. XII 1995.

Član 1.

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja, opreme i održavanja terena, propisane ovim pravilnikom.

Član 2.

Pod skijaškim terenima podrazumevaju se posebno uređene površine za rekreativno i sportsko skijanje, skijašku obuku i druge rekreativne i sportske aktivnosti na snijegu.

Član 3.

Davaoci usluga dužni su da od nadležnog suda lokalne uprave pribaviti rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi propisani ovim pravilnikom kao i drugi propisani uslovi.

Član 4.

Skijaški tereni moraju biti prostrani, pregledni i uređeni tako da nemaju neobezbeđenih uvala, vrtača, stenovitih i kamenih kompleksa i drugih neobezbeđenih mesta.

Skijaški tereni moraju biti označeni po stepenu težine i po celoj dužini označenom markacijama koje označavaju smer staza.

Neobezbijeđena mjesta moraju biti posebno označena znakovima upozorenja (obilazak, suženje staze, veća strmina, i sl.).

Znakovi upozorenja moraju biti postavljeni tako da ih korisnici usluga mogu lako i na vreme uočiti.

Znak upozorenja mora biti postavljen i za vreme privremene opasnosti, dok ta opasnost ne bude otklonjena (popravka staze, odnosno privođenje staze uslovima korišćenja).

Član 5.

Skijaški tereni moraju ispunjavati sledeće uslove:

- posjedovati posebno uređene snežne površine za različite namene (skijaške staze, skijaške pruge, staze za sankanje, kao i druge površine namenjene raznim aktivnostima na snijegu);
- obezbedi tehničku opremljenost skijaških staza, pruga, staza za sankanje i drugih površina;
- posjedovati zaštitu od lavina - usova (branike, struge za lavine i sl);
- obezbjeđenje zaštitnom ogradom na opasnim i drugim neobezbijeđenim mjestima, zaštitne obloge - jastuke na vertikalnim stubovima koji se nalaze na skijaškim terenima;
- obezbijeđene posebne prostorije za pripremu korisnika usluga.

 •  
  •  
   •  
    •  

      Član 14.

      Za vrijeme rada skijaških terena, davaoci usluga dužni su obezbijediti redovno održavanje površina namijenjenih za razne aktivnosti na snijegu, kao i održavanje uređaja i opreme (žičara, ski-liftova, gondola, mehanizacije i dr.), neophodnih za bezbijednost korisnika usluga.

      Član 15.

      Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

       

      Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 58 od 20. oktobra 2003

    • Član 11.

     Radom skijaškog terena rukovodi lice kvalifikovano za obavljanje navedenog posla.

     Lice koje rukovodi radom skijaškog terena mora imati najmanje srednje obrazovanje u odgovarajućem zanimanju.

     Član 12.

     Redarsku službu mogu obavljati samo lica koja su kvalifikovana za rad na skijaškim terenima (posjeduju skijašku školu, školu planinarenja i sl.).

     Dužnost redara se sastoji u praćenju i održavanju propisanog reda kao i obezbjeđivanje sigurnosti korisnicima usluga na terenima.

     Broj redara određuje se u zavisnosti od veličine skijaškog terena kao i usluga koje se pružaju na terenima.

     Za vreme obavljanja dužnosti redari su dužni koristiti posebnu opremu koja se lako razlikuje od opreme korisnika usluga.

     Član 13.

     Obaveze redara su:

     - upozorava korisnika usluga na propisana pravila ponašanja - reda na skijaškim terenima;
     - sprečava nesavjesno korišćenje skijaških terena;
     - upozorava korisnika usluga, posebno djecu, na težinu skijaških staza;
     - sprečava početnika koji ne poseduje potrebnu veštinu u korišćenju teških staza na skijaškim terenima;
     - sprječava korišćenje terena usled neposjedovanja kompletne ili oštećene opreme;
     - pomaže prilikom povrede ili spašavanja nastradalih;
     - udaljava nesavjesne korisnike usluga.

      

   • Kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog člana lice koje rukovodi skijaškim terenom dužno je zabraniti upotrebu skijaškog terena ili njegovog dela.

    Zabrana upotrebe skijaškog terena traje dok se otkloni razlog zabrane.

    Prilikom dužeg prekida rada skijaškog terena mora se obavijestiti javnost putem sredstava javnog informisanja.

    Član 10.

    Davaoci usluga na izgrađenim i uređenim skijaškim terenima u cilju bezbjednosti korisnika, kao i održavanju propisanog reda dužni su organizovati:

    - radarsku kontrolu;
    - službu prve pomoći;
    - službu spasavanja (određen broj stručno osposobljenih lica);
    - obezbijediti posebnu prostoriju koja je suva, zagrejana i bezbjedna za davanje prve pomoći nastradalima i povređenima.

     

  • Član 8.

   Skijaški tereni mogu se koristiti kada postoje dnevni i vremenski uslovi koji garantuju bezbjednost korisnicima usluga.

   Skijaški tereni mogu se koristiti i noću, ako su uređeni, opremljeni (osvetljeni) i poseduju odobrenje za noćni rad.

   Član 9.

   Usluge na skijaškim terenima ili na dijelu skijaškog terena ne mogu se pružiti korisnicima usluga u slučajevima:

   - opasnosti po bezbjednost korisnika usluga;
   - opasnost od lavina - usova;
   - prilikom sniježnih vejavica, velikih padavina, velike guste magle, u vrijeme mećave, sniježnih vjetrova i sl.;
   - prilikom visokog snijega dok se tereni ne pripreme za korišćenje;
   - za vreme rada uređaja - mašina za uređenje terena (prepariranja);
   - ako nema dovoljno snijega na terenima;
   - ako su bezbjedonosni uređaji na skijaškim terenima oštećeni u meri u kojoj utiču na bezbjednost korisnika usluga;
   - ako nije obezbijeđena radarska služba, služba prve pomoći i služba spasavanja.

    

 • Skijaški teren mora imati naziv koji je vidno postavljen na ulazu na teren, kao i znakove obavještenja i upozorenja.

  Član 6.

  Korisnici usluga dužni su pridržavati se propisanih pravila ponašanja (propisanog reda) na skijaškim terenima, kao i naređenja i obaveštenja dežurnih redara.

  Davaoci usluga dužni su aktivnosti na skijaškim terenima prilagoditi uslovima terena, vremenskim uslovima kao i drugim okolnostima čije nepridržavanje može ugroziti bezbjednost ostalih korisnika usluga.

  Član 7.

  Davaoci usluga na skijaškim terenima dužni su da na posebnoj vidno postavljenoj tabli na ulazu u skijaški teren oglase pravila ponašanja (propisani red) koja sadrže:

  - radno vrijeme skijaškog terena;
  - sportske, rekreativne i druge aktivnosti koje se mogu obavljati na skijaškim terenima;
  - način i uslove korišćenja objekata i opreme;
  - visinske razmjere terena (kote) kao i snežne razmere;
  - razloge prinudnog nekorišćenja terena ili dijela terena kao i prestanak zabrane korišćenja terena;
  - obavještenja koja se odnose na zaštitu okoline;
  - i druge vrste obavještenja značajna za bezbjednost korisnika usluga.


Srodne strane
masterstaraa
Master planovi planinskih turističkih centara

Preuzmite .PDF fajlove master planova planinskih turističkih centara u Srbiji i okruženju:          

skijaliste640x389
Pojam skijališta i ski centra

Javna skijališta i skijaški centri predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbedno i kvalitetno pružanje...

Verb4
Turističko uređenje skijališta i ski centara

Javna skijališta predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mjesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbjedno i kvalitetno pružanje usluga i zadovoljavanje...

grbsrb250x188
Srbija: Zakon o Javnim skijalištima

Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za skijalište

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta (*"Sl. glasnik RS", br. 46/2011*) Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi...

znakovi 300x200a
Srbija: Pravilnik o znakovima na skijalištu

PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011) Ovim pravilnikom bliže se uređuju, znakovi koji se postavljaju na skijalištima i stazama,...

ski patrol2 600x400
Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i ministar omladine i...

sl redari 300x200
Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA...

kopkop 600x400
Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

Skupština Srbije usvojila je 28. aprila 2015. Zakon o žičarama za transport lica, koji uređuje uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje žičara,...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim...

skisuiputstvo
Uslovi za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte

U slučaju nastupanja okolnosti usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može Skijalištima Srbije...

grbsrb250x188
Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti     ...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o Javnim smučarskim terenima

Ovim pravilnikom uređuju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo uređenje i korišćenje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o uređenju, obilježavanju i održavanju skijališta

Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i...