Sportovi Nоrdijski ski sportovi Ski skokovi Ski skokovi - Bodovanje

Ski skokovi - Bodovanje

skokd03

     Bodovi koje skakač dobije za pojedini skok sastoje se od bodova za dužinu skoka i ocena
za stil.
     Da bismo mogli izračunati bodove za dužinu skoka, potrebna nam je kritična tačka,
point. Naime, skok na K-point nosi točno 60 bodova. Svaki metar kraće od kritične tačke
odnosi 1.8 boda, a svaki metar iznad donosi 1.8 boda (2.0 boda za male skakaonice).
Kratki skokovi mogu skakče odvesti u negativan bodovni saldo za dužinu.

     Bodovanje za stil je nešto subjektivnije. Pet sudija na pozicijama A-E ocjenjuje tehniku skakača, odnosno savršenost te tehnike. Gleda se aerodinamičnost položaja tela tokom celog leta, od odskoka preko leta do doskoka. Maksimalna ocena za stil je 20.0, a "pogreške" odnosno nesavršenosti u stilu mogu koštati skakača i do 5 bodova u segmentu
doskoka kao i do 7.0 bodova u segmentu odskoka.
     Najviša i najniža ocena za stil se brišu, ostale tri se sabiraju.


     Za matematičku ilustraciju uzet ćemo dva skoka sa jednog od takmičenja u Lahtiju:
pobjednički Bjoerna Einera Romoerena (NOR) i "skok za posljednje mjesto" Asana Tachtahunova (KAZ).

     Kritična tačka u Lahtiju je 116 m.

     Bodovi za dužinu skoka:
Romoeren: 126 - 116 = 10 x 1.8 = 18 + 60 = 78 bodova
Tachtahunov: 82,5 - 116 = -33,50 x 1,8 = -60,30 + 60 = -0,3 boda

     Bodovi za stil:
Romoeren: 19.0, 19.0, 19.0, 19.0, 19.5 = 19.0 19.0 19.0 = 57 bodova
Tachtahunov: 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 = 15,5 15,5 15,5 = 46,5 bodova

     Ukupno:
Romoeren:          78 + 57 = 135  bodova
Tachtahunov: -0,3 + 46,5 = 46,2 boda     Izvor:   skijaski-skokovi.com


Srodne strane
skokoviahonen
Ski skokovi - Sport

     Skijaški skokovi su sport u kojem se skijaš spušta niz posebno konstruisanu skakaonicu gde nakon odraza pokušava "preleteti" što veću udaljenost....

ski jumpingt
Ski skokovi takmičenja

*Ski skokovi* - nordijski sport čija takmićenja su pod okriljem FIS-a. Na programu ZPI još od prvih Igara 1924. godine. Do nedavno...

SJ
Ski skokovi - Pravila, tehnika

     Prvi poznati ski-skakač bio je Norveški poručnik Olaf Rye, koji je 1809. godine skočio 9,5 metara.      Želja za sve...

ahonenjannekarsinta
Ski skokovi - Čvrsto u vazduhu

     Učesnike Svetskog kupa u skijaškim skokovima nazivaju "Ljudi ptice", "Orlovi na skijama", "Nebeski letači", . . .  Ovim momcima se divi...