Ski skokovi

U Skijaškim skokovima sportista se na skijama spušta niz dugu strmu rampu (zaletište), da bi se pri brzini i do 95 km/h odrazio i sa odskočišta poleteo u vazduh.Tehnika skoka je u potpunosti ista kod svih skakača koji je moraju izvesti veoma precizno i u pravom trenutku. Kada se nađe u vazduhu, skakač zauzima V stil držanja skija i prilagođava svoju poziciju da bi se maksimalno podigao u vis a smanjio kočenje otporom vazduha.