Vesti Zlatibor - U planu da se razvija kao centar banjskog i ski turizma

Zlatibor - U planu da se razvija kao centar banjskog i ski turizma

Zlatibor | 20.06.2021. | eKapija
branko17.08.2020 ribn.jez tornik 18 100x2

Opština Čajetina objavila je poziv na rani javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije za naselje Zlatibor - II faza kojim se želi formirati temelj za budući razvoj turizma na ovoj atraktivnoj destinaciji. Cilj izrade plana jeste prevazlaženje postojećih ograničenja koje postoje na ovom području koje obuhvata više od 9.000 ha površine.

U narednom periodu pažnja će biti posvećenja i razvoju zimsko-sportsko-rekereativnog turizma sa ciljem intenzivnijeg dolaska skijaša. Za tu svrhu planira se izgradnja hotela visoke kategorije, žičare i neophodne pristupne saobraćajnice.

Za privlačenje većeg broja posetilaca potrebno je unaprijediti sadržaje koji će privući turiste da posete Zlatibor. Prema definisanim ciljevima, koji su objavljeni u Planu detaljne regulacije, planira se organizacija brojnih zimskih sportova (hokej na ledu, boćanje na ledu, karling...), zatim uređenje izletišta, pješačkih staza, ali i stvaranje kamp prostora za one posjetioce koji na malo drugačiji način žele da uživaju u čarima planinskog turizma.

Predviđena je izmena postojećih saobraćajnica kako bi putevi bili prilagođeni faktičkom stanju i objektima koji će biti građeni na terenu. Takođe, navodi se i da nova generalna regulacija terena treba da doprinese promeni namene brojnih površina koje će u budućem periodu biti predviđeni za izgradnju objekata za smeštaj turista. Za ovu namenu predviđeno je oko 2.000 ha površine.

Kada je razvoj turizma u pitanju, očekivanja su da će na Zlatiboru biti dalja investiranja u proširenje kapaciteta. U planju je uključivanje vazdušne banje Zlatibor u sistem priznatih međunarodnih lečilišta. Izgradnja novih i savremenih smeštajnih kapaciteta ubrzala bi ovaj posao. Pored smeštaja, kako navode iz opštine Čajetina, potrebno je poraditi i na sadržaju. Za unapređenje ovog aspekta planira se organizovanje rekereativnih sadržaja uz održavanje domaćih i međunarodnih seminara i programa.

Ambicije za unapređenje turističke ponude na Zlatiboru mogu početi da se ostvaruju tek onog momenta kada se reguliše infrastruktura i namena zemljišta na kojem će se širiti postojeći kapaciteti. Sa takvim zaključkom predstavljen je i novi Plan generalne regulacije opštine Čajetina za naselje Zlatibor II.

   Izvor: eKapija | 17.06.2021.  N.Ignjatović

 

Komentari