Sportovi Nоrdijski ski sportovi Biatlon Stadion za biatlon takmičenja

Stadion za biatlon takmičenja

biatlon stadion468x327

Kod izgradnje savremenih područja za nordijske sportove sa prioritetom za biathlon vodi se računa da zadovolji kriterijume za održavanje takmičenja ranga Zimskoih olimpijskih igara. Ovo područje bi se trebalo sastojati od stadiona sa strelištem i staza za trčanje.

U području stadiona, locirani su proctori za start i cilj, strelište, kazneni krug, zona za predaju štafete, testna zona, pripremni boksovi za timove, prostor za posmatrače, neophodni objekti i kancelarije za Organizacioni odbor i parking prostori.

Biatlon se sastoji od deset manifestacija u okviru Olimpijskog programa.

Muškarci se takmiče u sprintu na 10 km, kombinaciji na 12,5 km, masovnom startu na 15 km, pojedinačno na 20 km i u štafetnim trkama 4 x 7,5 km.
Žene se takmiče u disciplini kombinacije na 10 km, masovnom startu na 12,5 km, pojedinačno na 15 km, štafetnim trkama 4 x 6 km i sprint na 7,5 km.
Mešovito - dve devojke i dva muškarca, u disciplini štafeta.

Propisi koji se odnose na takmičarske objekte:
Ove propise objavila je Međunarodne biatlon federacija (IBU), a ona su potvrđena od strane kongresa IBU-a u junu 1998. godine.
     - Startni prostor za pojedinačna, sprint i timska takmičenja mora biti oko 10–12 m dugačak i 4–6 m širok;
     - Teren predstavlja mrežu skijaških staza koje se koriste za takmičenje.  Sastoji  se  od ravnica, uzbrdica i nizbrdica koje se stalno izmenjuju. Ekstremno dugačke i teške uzbrdice, opasni nagibi, ujednačene ravnice i brdašca koja se moraju preći penjanjem sa strane nisu dozvoljeni. Do promene smera staza ne sme dolaziti prečesto, kako ne bi došlo do ozbiljnog remećenja skijaškog ritma takmičara;
     - Maksimalna nadmorska visina bilo kojeg dela igrališta ne sme biti veća od 1.800 m iznad nivoa mora. Uređena snežna površina staze mora biti široka najmanje 6 m. U slučaju da nije moguće izbeći uska područja poput mostova ili planinskih prolaza, ta uska područja ne smeju biti uža od 4m, niti duža od 50m;
     -  Stvarna dužina staze ne sme više od 5% da se razlikuje od dužine staze određene za takmičenje;
     -  Staze u okviru takmičenja se mogu koristiti nekoliko puta u toku samog takmičenja ako su najmanje 6 m široke. U slučaju da je njihova širina manja od 6m, ne treba ih koristiti više od dva puta u toku jednog takmičenja;
     -  Kazneni krug mora biti postavljen neposredno iza strelišta. Krug mora biti staza ovalnog oblika, 5 m široka i 150 m (plus ili minus 5 m) dugačka, mereno po unutrašnjem perimetru kruga;
     -  Strelište mora biti smešteno u središnjem delu stadiona. Uobičajeno je da smer gađanja treba biti prema severu, kako bi se dobili bolji svetlosni uslovi tokom takmičenja. Razdaljina između prednjeg ruba rampe za gađanje i linije meta mora biti 50 m (plus ili minus 1m);
     -  Rampa za gađanje podeljena je na trake za gađanje iz koje gađa jedan takmičar u isto vreme. Svaka traka za gađanje mora biti najmanje 2,5 m a najviše 3 m široka.

Legenda:
   Visinska razlika = maksimalna dozvoljena razlika u nadmorskoj visini između najviše i najniže tačke igrališta za takmičenje
   Najveći uspon  = maksimalna dozvoljena vertikalna visina uzlaznog nagiba bez ravnog dijela ili silaznog nagiba u dužini od najmanje 200m
   Ukupni uspon = ukupni uspon za takmičeje (zbir svih uzlaznih nagiba) za svakog takmičara

Celokupni propisi nalaze se na Internet stranici  www.ibu.at/rules .

Neophodni koraci za projektovanje i gradnju:
•  Detaljno planiranje područja za biatlon u pogledu staza, strelišta, objekata, itd.
•  Studija izvodljivosti
•  Definisanje finansiranja
•  Izvedba
•  Prva takmičenja  (npr Svjetski kup, Državni šampionat,itd.)

Procena vrednosti investicije:  Oko 3,5 - 4,5 miliona EUR. Primeri nekih biatlon stadiona u galeriji slika:

      Postavljeno, marta 2017.

Galerija slika

Srodne strane
biatlon238
Biatlon - Sport

     Biatlon generalno je termin kojim se ozačava sport koji se sastoji od dve kombinovane discipline. Biatlon, se međutim najčešće koristi da...

biatlont
Biatlon - Takmičenja

*Biatlon* je kombinacija dva potpuno različita sporta - nordijskog skijanja i streljaštva. Dok trčanje na skijama iziskuje velike fizičke napore, streljaštvo traži...

biathlon1
Biatlon - Trči i pucaj

     Po proceni ljubitelja zimskih sportova biatlon je najviše napredovao u poslednjih pet godina. Podaci uglednog "Eurosporta" ističu da je 171 sat...