Ski Centri Makedonija Popova Šapka Strategija za turizam na Šar planini

Strategija za turizam na Šar planini

studijasarplanina

EPI Međunarodni centar je izabran od strane Ministarstva ekonomije Makedonije da pripremi studiju za razvoj turizma u regionu Šar Planine. Studija ima za cilj da identifikuje mogućnosti, potencijale, nedostatke za razvoja turizma u Šar Planinskom regionu, kako bi se dalje koristila kao osnovu za druge aktivnosti za podršku razvoju turizma u regionu.

Polazeći od iskustva u razvoju turizma na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, IEO Međunarodni centar, u saradnji sa Ministarstvo privrede Makedonije, izradiči su  studije participativnog pristupa uz puno učešće svih zainteresovanih strana koji imaju interes u razvoju turizma u Šar Planinskom regionu.
Centralnu ulogu u ovom procesu imaju Centar za razvoj planskih regiona, uz čiju pomoć će se formirati radne grupe da analiziraju mogućnosti razvoja turizam i planiranje projekata. U ceo proces je direktno uključeno pet opštinama u regionu Šar Planina: Tetovo, Tearce, Jegunovce, Bogovive i
Vrapčište. Iz svake od ovih opština su nominovani predstavnici opštine, nevladinih organizacija, turističkih subjekata, planinarska društva, sportska udruženja, ženske organizacije, omladinske organizacije, itd.Strategija za turizam na Šar planini
Preuzmite PDF dokumenat na Makedonskom jeziku


Srodne strane
sapka400
Istorija skijanja na Popovoj Šapki

     На Попова Шапка, на Љуботен, на Вакуф, Церипашина, Јелак и на други врвови и локации со патеки идеални за алпско и за...

Skijanje - 1977

Autor: *Mr. Andon Simovski* Naslov: Skijanje (СКИЈАЊЕ)   Izdavač: "Skijaški savez Makedonije", Skopje Godina izdanja: 1977. Povez: meki Br. strana: 240, Format: 140x200mm Izvor: Kolekcija ski publikacjija...