Ski Centri Bosna i Hercegovina Ostala BIH skijališta

Ostala BIH skijališta

Ovo su sve mesta i lokacije u BiH koja su na neki način povezana sa skijanjem. Na nekima se nekada skijalo, a vise ne. Neka su imala ski liftove, a sada im nema traga. Neka se razvijaju, obnavljaju, grade...

Javite se svojim komentarom, fotografijama i saznanjem o ovim ili nekim novim mestima, u kojima se nešto desavalo ili sada desava a vezamo je za skijanje.

VRAN KAMEN - Fojnica
BALKANA - Mrkonjić grad
ROGATICA - Rogatica
STARČEVICA - Banja Luka
TREBEVIĆ - Sarajvo    
SOKOLAC - Sokolac   

PLJEŠEVICA - Bihac  
RUJIŠTE - Mostar
TRAJAN - Zavidovici
ČELINAC - Čelinac
ZLODO - Čajniče
RANČA - Jajce

Detaalnije o svakom mestu...