Publikacije Diplomski i stručni radovi o skijanju Doktorska disertacija - Goran Stefanović, 2019

Doktorska disertacija - Goran Stefanović, 2019

Analiza lanca vrednostiKopaonikdisertacija2019 naslov600

Autor doktorskog rada: Goran Stefanović

Naslov: Analiza lanca vrednosti turističke destinacije Kopaonik

Odbranjen na:
  Univerzitet Sigidunum u Beogradu,  2019.

Mentor: prof.dr Slobodan Čerović


Pruzmite: Doktorski rad  .PDF fajl...

Apstrakt:
Aktivnosti, funkcije i procese koje sprovode privredni subjekti na turističkoj destinaciji Kopaonik, određuje lanac vrednosti. Za potrebe analize i davanja ocene, korišćeni su svi subjekti, aktivnosti i resursi koji su na njoj. Razumevanjem lanca vrednosti, lako se dolazi do superiorne vrednosti, koja je od velikog značaja za posetioce destinacije koji se odlučuju da dođu prvi put ili ponove posetu. Konkurentno okruženje nameće razne uslove koji se moraju ispuniti, a primedbe otkloniti, da bi se zadovoljili sve zahtevniji i probirljiviji gosti. Svi privredni činioci na turističkoj destinaciji Kopaonik, su u funkciji stvaranja što većeg nivoa usluge, iako ne postoji jedinstveno telo koje bi njome rukovodilo i bavilo se strategijom razvoja, obezbeđivanjem konkurentske pozicije i što boljom pozicioniranošću na tržištu Srbije i inostranstva. Konkurentska prednost destinacije se ogleda u što nižim troškovima i jedinstvenom proizvodu, a nalazi se u svim pomoćnim i primarnim aktivnostima lanca vrednosti. Detaljnom analizom lanca vrednosti turističke destinacije Kopaonik, dat je prikaz svih mana, slabosti i prednosti, koje treba iskoristiti za stvaranje superiorne vrednosti, da bi se konkurentski što bolje postavila u odnosu na druge destinacije u okruženju.

Ključne reči: turistička destinacija Kopaonik, lanac vrednosti, konkurentnost, aktivnosti lanca vrednosti.


Abstract:
All activities, functions and processes carried out by companies at the tourist destination Kopaonik are determined by the value chain. For the purpose of the analysis and evaluation, all companies, activities and resources on the destination were used. By understanding the value chain, it is easy to discover superior value, which is of great importance for visitors that are coming to the destination for the first time or who those which are frequent guests. A competitive environment imposes a variety of conditions that need to be fulfilled, plus the remarks which also needs to be considered and timely corrected in order to satisfy more and more demanding guests. All active economic organizations at the tourist destination of Kopaonik are in the function of creating the highest level of service, even though there is no single body that would manage the destination, work on the development strategy and provide a competitive position and a better positioning on the Serbian and foreign markets. The competitive advantage of the destination is reflected in the reduced cost and uniqueness of the product, and it could be found in all the auxiliary and primary activities of the value chain. A precise analysis of the value chain of the tourist destination of Kopaonik gives an overview of all the strengths, weaknesses and opportunities which should be materialized for the purpose of creation of superior value in order to make its competitive position as better as it in comparison to other tourist destinations in the surrounding area.

Keywords: tourist destination Kopaonik, value chain, competitiveness, value chain activities.

 


Srodne strane
Diplomski rad Andreja Lazovi 2004300x200
Diplomski rad - Andreja Lazović - 2004

          *Andreja Lazović*, profesor fizičke kulture i licencirani učitelj skijanja.           Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vasipitanja u Beogradu na temi "Racionalizacija metodskog...

aleksa dipl naslov 300x200
Diplomski rad - Aleksandar Marković - 2010

Autor diplomskog rada: *Aleksandar Marković * Naslov: *Istorijski razvoj skijanja*             Od nastanka do 2010. godine, sa osvrtom na početke skijanja u Srbiji Odbranjen...

diplomskimdj2012300x200
Diplomski rad - Marko Đorđević - 2012

*Marko Đorđević* - aktivni pripadnik Gorske službe spasavanja Srbije. E-mail: mdjordjevic2805@gmail.com[mailto:mdjordjevic2805@gmail.com] Marko Ðordević je rođen 28.05.1988 godine u Užicu. Diplomirao je na Fakultetu za...

dipl 300x200
Diplomski rad - Predrag Milošević - 2014

Autor diplomskog rada: *Predrag Milošević * Naslov: *Analiza incidencije povređivanja na osnovu evidencije Gorske službe spasavanja Srbije na uređenim skijaškim terenima ski centra...

RobertRopret 300x200
Robert Ropret - Stručni članci na temu SKIJANJE 2009-2019

Stručni članci na temu skijanja i zimskih sportova čiji je autor Vanredni profesor *Robert Ropret*, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje...

scindex2
Stručni članci na temu SKIJANJE

Pogledajte koji su to stručni članci indeksirani na temu SKIJANJE u srpskom nacionalnom citatnom indeksu - SCIndeks. SCIndeks je srpski nacionalni citatni...

Sadraj Konferencija X 1 300x200
Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja, 2014

Stručni članak:  *Analiza modela organizovanja škole skijanja* Autori:* Rasim Lakota*,* Ifet Mahmutović*,* Izet Bajramović*, *Eldin Jelešković*,* Haris Alić*,* Denis Čaušević* Fakultet sporta i telesnog odgoja,...

1936pravilovojnosmucarskeutakmiceznacka370x225
Počeci i razvoj organizovanog skijaškog sporta u vojsci SHS/Jugoslavije

Stručni članak:  *Počeci i razvoj organizovanog skijaškog sporta u vojsci SHS/Jugoslavije*                         The Beginnings and Development of Skiing in the Army of the Kingdom...

Restauracije erodiranih ski 2 300x200
Restauracija erodiranih površina u ski-centrima Srbije

GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA, BEOGRAD, 2009, br. 100, str. 31-54 Ratko Ristić Boris Radić Nevena Vasilјević *RESTAURACIJA ERODIRANIH POVRŠINA  U SKI-CENTRIMA SRBIJE*

zbornikradova2014300x200
Stručni članak: Metodički model za poduku skijaškog dinamičkog zavoja, 2014

Stručni članak: Metodički model za poduku skijaškog dinamičkog zavoja, 2014 Autori: Danijela Kuna, Sanjin Džajić Publikovano u: Zborniku radova sa 4. međunarodne konferencije...

sportski logos2015 300x200
Stručni članak: Utjecaj motoričkih sposobnosti na osnovnr elemente alpskog skijanja, 2015

Stručni članak: UTJECAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA OSNOVNE ELEMENTE ALPSKOG SKIJANJA KOD STUDENATA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Autori: Rasim Lakota, Damir Hrnjić           Fakultet...