O klizanju

klizaliste

Klizanjem se smatra kretanje po zaleđenoj površini pomoću klizaljki. Može se vršiti iz više razloga uključujući razne sportove, rekreaciju, putovanje (npr. do posla ili škole) ili jednostavno iz zabave. Klizanje se odvija kako na prethodno pripremljenim, zatvorenim i otvorenim površinama, Klizalištima, tako i na prirodnim zaleđenim površinama (rekama, jezerima…).

Prema nekim istraživanjima, najraniji oblici klizanja su se javili još pre 4000 godina, u Finskoj. Prve klizaljke su bile zašiljene, ravne kosti, koje su ljudi vezivali za stopala.

Klizanje u današnjem obliku se javlja kada su ljudi počeli da koriste čelične oštrice sa zaoštrenim ivicama umesto kostiju. Klizaljke su sad sekle površinu leda umesto da klize po njoj. Zaoštrene ivice su uveli Holanđani u 13. ili 14. veku.

Osnova klizaljki se do danas nije mnogo menjala. Sve klizaljke danas se sastoje od 2 osnovna dela tj. oštrice i čizme (cipele)


Mehanika kretanja

Klizanje funkcioniše zahvaljujući što metalna oštrica pričvršćena za cipelu klizaljke može da klizi sa veoma malo trenja preko površine leda. Međutim, lagano naginjanje oštrice i “zakopavanje” jedne ivice u led, daje klizaču mogućnost da poveća trenje i kontroliše svoje kretanje. Uz to, klizač bira i pokrete duž krivudave putanje dok naginje svoje telo radialno i savija kolena, koristeći gravitaciju da ubrza njihov impuls.  Takođe, klizači mogu da stvore impuls gurajući oštricu nasuprot krivudavoj putanji. Kombinujući akcije naginjanja i odgurivanja, klizač prelazi ledenu površinu, ostavljalja trag oštrica i odaje utisak gracioznog i nenaporanog kretanja.


Najčešći sportovi na klizaljkama su:

    Umetničko klizanje i sinhronizovano klizanje
    Hokej
    Brzo klizanje
    Bandy
    Rekreativno klizanje
    Klizanje slobodnim stilom i ekstremno klizanjeNovosadske klizačke igre na ledu

Vije u krugu
je stara igra nastala pre 20 i više godina na klizalištu u Novom Sadu na Spensu.
Pravila su sledeća:
    Ekipa od nekoliko članova ulazi u okvir plavog kruga na centru hokejaškog terena. Po dogovoru jedna osoba je Vija. Prvih nekoliko sekundi kliza sa jednom podignutom rukom, kako bi svi članovi videli ko je Vija. Ostali se za to vreme raspoređuju po celoj površini kruga. Vija zatim stavlja obe ruke iza leđa i tada kreće vijanje. Svi ostali su Mete. Cilj igre je da Vija ramenom dodirne neku od Meta. Tada igra staje i Meta postaje Vija. Tada nova Vija podiže ruku i igra kreće iz početka. Mete imaju pravu da beže samo u okviru kruga. Ako neko ipak pređe plavu liniju okojom je krug označen, ta osoba postaje Vija.


Igra Praćenja
je takođe relativno stara igra, karakteristična za Novosadski led.
Propozicije su sledeće:
    Skupi se ekipa od nekoliko članova (optimalno oko 10)  i dogovore se ko će da vodi. Kreće u vožnju po klizalištu, a svi ostali članovi teže da prate sve njegove poteze. Osoba koja vodi prolazi između ljudi (pošto se ova “igra” izvodi isključivo na građanskim smenama) i vrlo često menja pravac svog kretanja i teži da izvede složenije pokrete, a najčešće venac. Kako smo već rekli, svi ostali su dužni da prate njegovu putanju i pokrete. Poenta igre nije da vođa pobegne od pratilaca, nego da kada se cela igra posmatra sa strane izgleda elegantno i podseća na jednu veliku zmiju koja kliže između ljudi. Igra prestaje kada se zmija raspadne odnosno kada pratioci više nisu u stanu da repliciraju pokrete vođe, kada ne mogu da prate njegov tempo ili kada su ga uspešno pratili nekoliko krugova.

     Izvor:  www.icenewnow.org


Srodne strane
klizanje290910in2
Klizanje kao rekreacija

Zbog klimatskih promena i manjka snega u poslednjih nekoliko godina ski sezone na planinama uglavnom propadaju. Jedini zimski sport koji sigurno možete...

figureskat1
Umetničko klizanje

     Umetničko klizanje je zimski sport u kojima invidualci, parovi, ili grupe ljudi izvode skokove, piruete, i ostale poteze na ledu, često...

str2
Brzo klizanje na kratkim stazama

     Brzo klizanje na kratkim stazama (engl. Short track speed skating) je jedna varijanta brzog klizanja kod kojeg se klizači na ledu...

speedskate1
Brzo klizanje - Sport

     Brzo klizanje je sport u kojem je cilj u što kraćem vremenu preći zadatu udaljenost klizajući na ledu. U osnovnoj i...

curling22
Karling - Sport

     Karling je zimski olimpijski sport tek od Nagana 1998., iako njegove početke možemo pronaći već na slikama znamenitog Petera Brojgela (Peter...

HOKEJ3V
Hokej na ledu - Sport

     Hokej na ledu, koji mnogi ponekad zovu jednostavno hokej, je timski sport koji se igra na ledu.To je jedan od najdinamičnijih...