Vesti Rajkovo - Nova nada za skijalište iznad Majdanpeka

Rajkovo - Nova nada za skijalište iznad Majdanpeka

Majdanpek | 19.10.2016. | tvojglas.rs
novejavust3 500x304

I pored toga što su na ski centru Rajkovo kod Majdanpeka poslednjih godina napravljeni krupni koraci u obnovi zapuštenog skijališta, nikako da se desi skijaška sezona, odnosno da skijalište spremno dočeka zimu.

Stalno se kasni sa košenjem i uređenjem ski staza, kasni se sa remontom ski lifta ili tabača, vučne naprave se na kraju sezone ne skijadi sa sajle, problem sa uklanjanjem rizičnih stabala koja prete da oštete ski lift, obezbeđenje prevoza radnika do skijališta, problem sa zimskim održavanjem prilaznog puta, promlem sa strujom zbog neplaćenjih računa, nabavkom goriva, ...

Svi ovi problemi potiču zbog godinama neadekvatnog upravljanja skijalištem, i me samo njime, već i ostalim sportskim objektima u Majdanpeku kojima upravlja Preduzeće "6.Avgust" u sastavu Rudnika bakra Majdanpek.

Vest koju prenosi internet portal "tvojglas.rs" uliva mnogo više nade za sportske objekte u Majdanpeku pa i skijalište Rajkovo:

Uskoro osnivanje nove javne ustanove

Sportski objekti u Majdanpeku već duže vreme nisu u reprezentativnom stanju i sve manje služe u svrhe zbog kojih su pravljeni. Nezagrejana hala u kojoj treniraju deca, stadion u gornjem delu grada koji se kosi samo onda kada je trava dovoljno visoka za baliranje i skijalište o kome niko ne brine, nametnuli su temu promene sistema upravljanja ovim resursima.
 
Trenutno majdanpečkom sportskom halom, stadionom i pomoćnim terenom u gornjem delu grada kao i skijalištem „Rajkovo“ gazduje Društvo sa ograničenom odgovornošću sportsko – rekreativni centar „6. avgust“ Majdanpek, u kojem Rudnik bakra Majdanpek ima 98,65% udela u vlasništvu, dok Gradska mesna zajednica Majdanpek ima 1,35% udela u vlasništvu. Dakle radi se o svojevrsnoj „kentaur“ firmi u kojoj je pomešana drutšvena svojina sa javnom. Činjenica da ovo preduzeće nema ni zaposlene, da je čak i direktor sportskog centra zapravo radnik Rudnika bakra Majdanpek, možda najbolje govori o tome da isti i nemaju motiva da preduzeće dobro funkcioniše. Visina zarada radnika u sportskom centru ne zavisi od poslovanja preduzeća već od proizvodnje u majdanpečkom rudniku.
 
Navedeno Društvo i pored činjenice da nema zaposlene, svake godine akumulira velike gubitke, koje možete videti u tabeli ispod.

U 2015. godini ovo sportski centar ”6.avgust” doo ostvarilo je dobit od 24.000,00 dinara, ali ne zbog toga što je povećalo obim svojih usluga, već iz razloga što je opština subvencijama „gasila požar“ u sportskom centru i tako nekoliko puta isti spasila od gašenja električne energije, obezbedila mazut za grejanje bazena i sl. Jedan od razloga za formiranje javne ustanove jeste i činjenica da su davanja iz opštinske kase preduzeću koje ima gore pomenutu vlasničku strukturu na ivici zakonitosti, te da bi javna ustanova kao indirektni budžetski korisnik mogla bez problema da koristi budžetska sredstva.
 
Ono što je još bitno istaći je i činjenica da se opština Majdanpek uknjižila kao vlasnik sportske hale u Majdanpeku te da sada postoji apsurdna situacija u kojoj imovinom opštine Majdanpek gazduje preduzeće nad kojim ona nema nadzor u radu.
 
I na kraju, ne manje važno, je i to da će formiranjem javne ustanove biti stvoreni uslovi za konkurisanje ka donatorskim fondovima, pre svega onima iz EU, te da će na taj način biti moguće obezbediti dodatna sredstva za održavanje i renoviranje sportskih objekata u Majdanpeku.

Nadajmo se da će pri formiranju Javne ustanove za sport voditi računa o ljudima koji su se u teškim vremenima borili da skijalište Rajkovo sačuvaju, koji znaju kako i šta treba na skijaluštu i za to imaju dokazanu volju i entuzijazam.


Komentari