Vesti Osnovano Javno preduzeće "Gold gondola Zlatibor"

Osnovano Javno preduzeće "Gold gondola Zlatibor"

Zlatibor, Čajetina | 19.12.2015. | zlatibor.tv
go tras 640

Na sednici Skupštine opštine Čajetina, odbornici su doneli odluku o osnivanju javnog preduzeća "Gold gondola Zlatibor". Ovo preduzeće će kao pretežnu delatnost imati prevoz putnika u kopnenom saobraćaju - prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima.

Osnivači očekuju da javno preduzeće "Gold gondola Zlatibor" pored prihoda od primarne delatnosti ostvaruje i dodatne prihode, prvenstveno od brendiranja kabina i reklamnih panoa.

Za članove nadzornog odbora su izabrani Milomir Tucović i Siniša Bulatović, dok je za vršioca dužnosti direktora izabrana Bojana Božanić.

Ukupna vrednost projekta gondole je 1,65 milijardi dinara, a do sada je u ovaj projekat uloženo 1,27 milijardi dinara. U 2013.godini je investirano nešto više od milion dinara, sledeće godine je utrošeno 474 miliona dok je za 2015.godinu predviđeno da u projekta bude uloženo oko 793 miliona dinara. Za 2016.godinu su planirani radovi u vrednosti od 419.500.000 dinara. Najveći deo ovih sredstava (oko 345 miliona) je planiran za radove na samoj trasi gondole. Ovi radovi su ugovoreni sa preduzećem MPP Jedinstvo iz Sevojna a ugovor je potpisan 1.oktobra ove godine.

Gondola će imati trasu dužine od oko 9 kilometara i to od Zlatibora do Ribnice 4.415 metara, i od Ribnice do Tornika 4.476. Cena opreme je 9.950.000 eura, i u tu cenu je uključena nabavka opreme za tri stanice, 36 stubova nosača, 55 kabina za 10 osoba i prateća oprema i alati.

Kompanija Pomagalski na predviđenu opremu i rezervne delove daje opštu garanciju od 2 godine (garantni rok počinje najkasnije 30 meseci od isporuke opreme) i 5 godina na pojedine elemente (menjač brzina).

Kapacitet gondole je projektovan na 600 lica na sat (uz mogućnost povećanja na 1000), a putovanje bi trajalo oko 25 minuta (maksimalna brzina 6 m/s). Za gondolu će biti izgrađene i tri stanice (Zlatibor – Naselje Vilidž – početna, Ribnica – neposredno pre Ribničkog jezera – međustanica, Tornik – vrh– krajnja stanica).

 

Galerija slika

Komentari