Vesti Kopaonik - Objavljen tender za izgradnju novih ski staza

Kopaonik - Objavljen tender za izgradnju novih ski staza

Kopaonik | 05.05.2018. | Skijališta Srbije
kop nove staze 2018 640x389a

Ski centar Kopaonik, kao i sam turistički centar, poslednjih godina širi svoje kapacitete, pa je samim tim i broj posetilaca značajno povećan. Ski centar Kopaonik poseduje instalacije vertikalnog transporta koje svojim kapacitetom premašuju kapacitete ski staza. Kako bi se povećao konfor korisnika, rasteretile postojeće staze, a samim tim poboljšala funkcionalnost i bezbednost u skijalištu, planira se uređenje terena i izgradnja novih ski staza, i u tom smislu je raspisana Javna nabavka.

Predmet ove Javne nabavke je:
- Uređenje terena i izgradnja novih ski staza na lokaciji Gvozdac,
- Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na zacevljavanju potoka na lokaciji Duboka 1 kako bi se realizovalo uređenje površine za skijanje neposredno uz postojeću ski stazu sa oznakom 6a,
- Radovi na parternom uređenju ski staze na lokaciji Duboka, odnosno produženje ski staze br.4 neposredno uz postojeću ski stazu Duboka.

JP Skijališta Srbije je 30. maja 2018. objavilo Javnu nabavku za ove navedene "radove na izgradnji ski staza i parterno uređenje u Ski centru Kopaonik". Rok za podnošenje ponuda je mesec dana odnosno do 30. maja kada će se izabrati najpovoljniji ponuđač.


Izgradnja ski staza Gvozdac
Na lokaciji Gvozdac se planira izgradnja dve ski steze i vezni ski put. Ski staza 1 je dužine oko 720m, a staza 2 je dužine oko 500m. Na tom pojasu teren je dosta strm, tako da su ski staze podužnog nagiba do 60% i spadaju u crne staze. Vezni ski put, koji povezuje navedene ski staze sa izlaznom stanicom žičare Gvozdac, dužine oko 650 m', podužnog nagiba do 30%.
Ove staze su već projektovene i bile planirane za gradnju paralelno sa novom žičarom Gvozdac, ali se to tada nije ostvarilo. Sada je tehnička dokumentacija i dozvola obnovljena, pa se pristupa radovima.

Proširenje površina za skijanje na delu crvene staze 6a - Duboka 1.
Radi se o delu između spoja sa Pajinim preslom do plazne stanice žičare Duboka 1. Radovi za ovu lokaciju se izvode fazno, najpre projekat a zatim i radovi na terenu a osnovno je da se potok koji teče paralelno sa stazom provuče kroz cevi, a zatim da se teren prekrije i uredi za skijanje. Radovi su obimni jer tu se još mora uraditi kanalisanje svih pritoka ka potoku, drenažni radovi, zemljani radovi na nivelaciji i planiranju terena... Nova površina za skijanje će imati širinu od 25 do 40m u skladu sa uslovima na terenu.

Izgradnja novog dela - produženje ski staze br.4 neposredno uz postojeću ski stazu Duboka
Radi se o kraćoj novoj ski stazi koja se od staze pančič br. 4 odvaja i pruža paralelno sa ski stazom crvena Duboka 6a do staze koja od Pajinog presla uliva u crvenu doboku 6a. Ukupna dužina ove staze je oko 400 ma a proselna širina je oko 40m

Nova ski staza Krčmar
Najavljeno je da je prikupljena sva potrebna tehnička dokumentacija i dozvole za izgradnju nove staze uz žičaru Krčmar, koja še ići paralelmo sa postojećom, gledano sa vrha desno.

          Izvor: JP Skijališta Srbije

 

Galerija slika

Komentari