Vesti Kopaonik - Izgradnja sistema za vodosnabdevanje na Srebrncu

Kopaonik - Izgradnja sistema za vodosnabdevanje na Srebrncu

Kopaonik, Brus | 26.08.2019. | Skijanje.rs
srebrnac vodovod 1000x608

Kategorije

U prisustvu predstavnika Opšine Brus i Belgiske kompanije Viyyion, na Kopaoniku na lokaciji Srebrnac - Minina Reja počela je izgradnja Sistema za vodosnabdevanje. Investitor je Opština Brus a finansijer je kompanija SKD d.o.o koja je u vlasništvu Belgiske komanije Vizzion.

Izgradnja pomenutog sistema je deo infrastrukturnog uredjenja lokaliteta Srebrnac i deo je ugovorne obaveze kompanije SKD prema Opštini Brus u smislu komunalnog opremanja pomenutog lokaliteta.

Sistem za Vodosnabdevanje koji se gradi se satoji iz bunara koji je izbušen na lokalitetu Minina Reka, cevovoda u dužini 3,1 km i dva rezervoara od po 250 m3 svaki sa sistemom i jedinicom za hlorisanje. Važno je napomenuti da je kvalitet vode iz bunara koji je izbušen odličan i da je kvaliteta vode za flaširanje i piće. Realizacijom ovog Sistema lokalitet Srebrnac će postati prvi lokalitet na Kopaoniku koji će biti u potpunosti infrastrukturno opremljen u skladu sa ekološkim standardima.  

Po pitanju izgradnje infrastrukture na lokaciji Srebrnac, do sada je urađeno sledeće:
- Izbušen je bunar dubine 300 metara i dobijena je voda kvaliteta vode za piće ili flaširanje kapaciteta 10 litara/sekundi,
- Urađeno je 4 km kanalizacije,
- Izgrađen je i opremljen najmodernijom opremom (Češka tehnologija) uređaj za prečišćavanje otpadnih voda – kanalizacije kapaciteta 3500 ekvivalent stanovnika,
- Urađen je pristupni put, trafo stanica sa dizel generatorom kao stepenom sigurnosti a sve za objekat za prečišćavanje otpadnih voda,
- Urađena je bušotina na samoj lokaciji, snimljen geokarotaž, ugrađena i geotermalna sonda, odrađen Geotermalni test a sve u cilju budućeg projektovanja termotehničkih instalacija objekata i snabdevanja vodom budućih bazena i hidromasažnih centara na lokaciji.

Do sada je kompanija SKD u infrastrukturu uložila ukupno 2,9 miliona evra, a preostalih 1,5 miliona evra biće uloženo tokom 2018-2019. godine kako bi se finalizirali infrastrukturni radovi. Pored izgradnje Sistema za Vodosnabdevanje ostaje da se uradi i interna infrastruktura na samim parcelama.

Izgradnja prvih smeštajnih kapaciteta je u planu da počne sledeće građevinske sezone.

  
          Korisne informacie:  www.gpp.rs

Galerija slika

Komentari