Vesti Bansko, BUL - Odluka UNESCO-a dozvoljava gradnju nove gondole

Bansko, BUL - Odluka UNESCO-a dozvoljava gradnju nove gondole

Sofija, BUL | 19.09.2018. | bta.bg
piin bansko

Potpredsednik Vlade Bugarske Valeri Simeonov izjavio je novinarima da Odluka UNESCO Komiteta za Svetsku baštinu dozvoljava izgradnju nove gondolske žičare u skijaškom centru Bansko.

On je to rekao nakon svog povratka sa 42. sednice UNESCO-ovog Komiteta za Svetsku baštinu održanog u Manami u Bahreinu 28. juna 2018.

Simeonov je objasnio da je predlog odluke Komiteta za Svetsku baštinu pozvao Bugarsku da ne sprovede odluku Veća ministara iz decembra 2017. godine, koja dopunjuje plan upravljanja Nacionalnim parkom Pirin i omogućava izgradnju sportskih objekata u skijaškoj oblasti Bansko. Prema njegovim rečima, ako bi ova verzija UNESCO-ove odluke bila usvojena, to bi bio šamaru lice za Vladu i Bugarsku kao celinu.

Novo usvojeni tekst odluke, koju je bugarska delegacija na 42. sednici koordinirala sa svojim kolegama iz drugih država članica (lobirano 11 država), praktično dozvoljava izgradnju gondolske žičare u onome što UNESCO naziva tampon zonom Nacionalnog parka Pirin - rekao je Simeonov.
Odlukom se takođe poziva Bugarska vlada da se uzdrži od novih odluka o izgradnji dok Vrhovni upravni sud ne izda stav o zakonitosti zahteva za procenu uticaja na životnu sredinu izmenjenog Plana upravljanja Nacionalnim parkom Pirin.

Simeonov je još rekao da će se sporazum o koncesiji na skijaškoj oblasti Bansko revidirati, i da će se popraviti određene tehničke greške.
 
Tim povodom Vladina informativna služba izvestila je da je Bugarska delegacija na 42. sjednici UNESCO-ovog Komiteta za Svetsku baštinu predstavila i branila stav države u očuvanju nacionalnog parka Pirin.

Nakon trodnevne serije sastanaka bugarske delegacije sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode i drugim delegacijama, poslednjeg dana sednice članice Komiteta UNESCO za Svetsku baštinu jednoglasno su glasale za tekstove koje je predložila Bugarska i potvrdile održivo upravljanje ovom svetskom baštinom i perspektivu za uravnotežen razvoj turizma u njemu.

U novousvojenoj odluci Komitet za Svetsku baštinu napominje da je proširenje skijaške infrastrukture u Nacionalnom parku Pirin sada dopušteno i poziva Bugarsku da se strogo pridržava pravnih procedura za odobravanje investicionih predloga, tako da vrednost lokacije ne bi bila ugrožena.

UNESCO Komitet za Svetsku baštinu sastoji se od predstavnika 21. države, a koje su jedne od 195 zemalja članica Konvencije o Svetskoj baštini iz 1972. godine. Postavljaju se po principu rotacije. Na svojoj godišnjoj sednici razmatraju stanje očuvanja lokacija Svetske baštine a takođe i upisuju nove lokacije na Listu Svetske baštine.

Bugarska je za podršku lobirala 11 zemalja za svoje amandmane na odluku UNESCO - Azerbejdžan, Kubu, Burkina-Faso, Bosnu i Hercegovinu, Zimbabve, Kinu, Tanzaniju, Brazil, Tunis, Kuvajt i Angolu.

Na ovoj sednici Komiteta Australija je rekla da je neophodno preduzeti stratešku procenu životne sredine za prostorno planiranje za trenutni Plan upravljanja (koji je bugarska vlada promenila u decembru 2017. kao i posebnu procenu potencijalnog uticaja Plana na životnu sredinu.

Na kraju, UNESCO Komitet je pristao na Aaustralijski dodatak tekstu i bez ikakvih primedbi i usvojio nacrt odluke po predlogu Bugarske strane.

Inače, kompanija YULEN (Юлен) ima državno koncesiono pravo na skijaškoj oblasti Bansko.

---------------

WWF - Ostaje nejasna za budućnost Pirina

Nisu svi zadovoljni odlukom Komiteta UNESCO za Svetsku baštinu. WWF - World Wide Fund for Nature, je jedna od najvećih i najpoštovanijih nezavisnih organizacija za zaštitu životne sredine, izrazila je žaljenje zbog odluke koja je doneta na 42. zasedanju UNESCO-a u kome ističu da bi ova Odluka mogla da ugrozi jedno od najznačajnijih mesta na svetu kao što je Nacionalni park Pirin, jer daljom gradnjom ski centa bi se napravila nepovratna šteta Parku pre svega zbog seče prastarih šuma.

Ističu da je razočaravajuće što je Bugarska Vlada stala u zaštitu interesa nekolicine na račun bugarske prirodne baštine. Posebno je tužno što 18 godina nakon što su NVO izdale prvo upozorenje o pretnjama Pirinu, budućnost ove izuzetne svetske baštine je i dalje neizvesna.

Pirin je upisaa kao lokacija Svetske baštine od 1983. godine, gde se nalaze retke vrste poput mrkih medveda, sivih vukova i orlova. Tu su i prirodne četinarske šume koje pretežno čini endemski bosanski bor star 1.300 godina (zovu ih Baikuševa mura) za koji se veruje da je najstarije na Balkanskom poluostrvu.

Katerina Rakovska, stručnjak za očuvanje WWF-Bugarske, rekla je: "Ljudi širom Bugarske i sveta podižu glasove kako bi zaštitili Pirin i krajnje je vreme da vidimo snažnu akciju bugarske vlade kako bismo osigurali održivu budućnost ove jedinstvene lokacije Svetske baštine. Nastavićemo našu borbu da zaštitimo Pirina na nivou EU, ali i kroz bugarski i evropski sudski sistem."

 

Komentari