Sportovi Bob - Sankaški sportovi

Bob - Sankaški sportovi

Sankanje je način prelaženja strmih zaleđenih ili sneženih površina korišćenjem sanki u svrhu rekreacije ili zabave.