Manjača - novo skijalište čija je gradnja predviđena za 2020.

Pogled za štampanje