Vesti Kopaonik - Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa "Srebrnac"

Kopaonik - Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa "Srebrnac"

Brus | 28.11.2018. | stvarnostonline.co.rs
srebrnac plan regulacije 2

Kategorije

U petak 23. novembra odborbici Skupštine opštine Brus su pored ostalog razmatrali i usvojili Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa "Srebrnac" na Kopaoniku, odnosno njegovo uslađivanje sa novim Prostornim planom područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik, koji je stupio na snagu 2016. godine.

Pomenutim Prostornim planom, turistički kompleks Srebrnac predviđen je kao polivalentna podcelina TC Kopaonik sa javnim sadržajima I reda za specijalizovane komplekse Jaram i Rendara. Među sadržajima javnih službi i tehničkih servisa posebno su značajni sadržaji saobraćaja, skijaške i putne tehničke baze, polivalentne sale i ugostiteljstva. Od sportsko-rekreativnih sadržaja poseban značaj imaće alpsko skijalište i objekt ledene hale.

Bitan razvojni faktor skijališta i kompleksa predstavlja planirana kabinska žičara Brzeće - Bregovi - Srebrnac (kao transportna žičara na celoj dužini i skijaška žičara od Bregova do Srebrnca). Izgradnja kompleksa započeta je podizanjem hotela „Srebrnac” sa pratećim sadržajima i infrastrukturom (parking, vodovod, kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, dalekovod, trafostanica, optički kabl).

Kompleks se naslanja na gravitirajuće skijalište sa kapacitetom od 5.940 jednovremenih skijaša u sektorima 6 i 8 alpskog skijališta, sa ishodištem planirane gondolske žičare Brzeće-Bregovi-Srebrnac, polazištima dve postojeće žičare i ishodištima alpskih ski-staza;

Na lokalitetu su planirani i: javna ledena hala za klizanje i hokej, kao i otvorena klizališta za decu i odrasle (u sklopu ledene hale i hotelsko-apartmanskog kompleksa), dva poligona ski-škola (sa ski-terenima i dva bebi-lifta ukupnog kapacitata od 200 jednovremenih korisnika, u okviru obuhvaćenog skijališta) i ski-klub uz ishodište skijaškog FIS poligona (u sastavu pansiona); u sklopu kompleksa predviđeno je polazište/terminal nordijskih ski-staza.

Pored ove, raspravljalo se i o predlogu Odluke o izmeni Plana generalne regulacije Brusa u delu saobraćajnica, što je po rečima predsednika Opštine Milutina Jeličića, najava daljih radova na uređenju grada.

            Izvor:  stvarnostonline.co.rs ,  Natalija

Preuzmite: Plan detalne regulacije Srebrnac

 

Komentari