Vesti Goč, Kraljevo - Ponovljen tender za skilift, još jedna zima bez skijališta

Goč, Kraljevo - Ponovljen tender za skilift, još jedna zima bez skijališta

Goč, Kraljevo | 08.11.2019. | kraljevo.rs
Go nov 2019 ski lift situacija 2 100x608

Nakon što je krajem jula 2019. godine Grad Kraljevo raspiso tender za izgradnju skijaških sadržaja i ski lifta na planini Goč na lokaciji Dobre vode, očekivali smo da tokom jeseni izabrani ponuđač odpočne gradnju i da već ove zime novi ski lift pimi prve skijaše, pre svega one najmlađe.

Međutim, do toga neće doći, na terenu se ništa ne dešava, čekaćemo do sledeće zime,  a evo i zašto...

Na taj, u julu raspisan tender vredan 29 miliona dinara, pojavio se samo jedan učesnik konkursa, "ELKOMS" iz Beorada (poznat kao dobavljač ski lifta tipa sidro, turske proizvodnje, na Kopaoniku na Marinim vodama), sa ponuđenom cenom od 29.800.000 dinara bez PDV-om, čija vrednost prelazi planirnu procenjenu vrednost nabavke od 25.000.000 dinara bez PDV-a.

Iz tog razloga, a na sonovu Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Kraljevo je 10. septembra 2019. donela Odluku o obustavi postupka, odnosno ovu jedinu prispelu ponudu proglasila za neprihvatljivu jer nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora. Ponovni postupak je noguće ponovo sprovesti posle rebalansa budžeta Grada Kraljevo i obezbeđenja nedostajućih sredstava.

U utorak 5. novembra objavljen je novi, ponovljeni tender - Javna nabavka čiji je predmet projektovanje i izvođenje radova na izgradnji ski lifta i dela ski staze uz pripadajući ski lift i isporuka i montaža potrebne opreme za skijašku infrastrukturu na Goču - Dobre vode, po sistemu ključ u ruke.

Ovog puta, prcenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 29.166.667 dinara. Datum otvaranja ponuda je 05. decembar 2019. Rok izvođenja radova je 110 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. A to znači, na Goču - Dobrim vodama i ova predstojeća zima 2019/2020 bez skijališta.TEHNIČKI OPIS

Projektant instalacije firma Ornament investinženjering - Beograd dala je sledeći Tehnički opis:

Izgradnjom infrastrukturnog objekta ski lifta na lokaciji Goč, Dobre vode, predviđa se unapređenje turističke ponude grada Kraljeva. Na lokaciji na kojoj je predviđen ski lift postajao je bebi ski lift koji nije u funkciji preko 15 godina.

Predviđeni ski lift imaće desni smer vožnje.

Nadmorska visina početka ski-lifta je 904 m/nv dok je kota kraja ski lifta 945 m/nv. Visinska razlika iznosi oko 41m.

Noseća konstrukcija pogonsko-zateznih stanica je čelična.

Čelični linijski stubovi su nagnuti u odnosu na trasu u poprečnom pravcu od vertikale ka povratnoj strani za nesmetani prolaz skijaša. Eventualno naginjanje u podužnom pravcu će definisati proračun ski-lifta.  Na vrhu stuba se nalazi horizontalni poprečni nosač-jaram. Na krajevima tog nosača se postavlja potreban parni broj koturova.

Potrebni armirano-betonski temelji su standardne izvedbe.

Izrada temelja i montaža stubova ne zahteva dodatanu degradaciju terena pošto su postojeći putevi i sam teren bez šume dovoljni za njihovo izvođenje.

Polazni plato ispred ski lifta, predviđen da bude prostran i veliki, za nesmetani prilaz skijaša. Na polazu ski lifta predviđena je komandna kućica od oko 10m2, dok je na izlazu predviđena manja kućica oko 4m2, opremljena telefoskom vezom sa polaznom kućicom.

Kućice rukovaoca ski lifta, drvenog ili panelnog tipa, su postavljene na povoljnom mestu za efikasno ospluživanje ski lifta i za male servisne popravke. Drvene i druge ograde su postavljene tako da jednoznačno ukazuju na mogućnost kretanja skijaša na polaznom platou.

Na izlaznom platou je planirano nasipanje terena kako bi se uredila ravna površina koja obezbeđuje nesmetan izlazak skijaša. Predviđa se postavljanje ograde i signalizacije koji obezbeđuju jednoznačnu mogućnost kretanja skijaša pri izlasku sa ski lifta.

Za  izgrađeni linijski infrastrukturni objekat je planirano povezivanje na postojeću infrastrukturnu mrežu, tako da se ovim projektom ne predviđa izgradnja dodatne elektro infrastrukture.

Potrebna snaga elektro motora, koja je bazirana na projektovanoj dužini i visinskoj razlici, kako i broju skijaša na trasi ski lifta je oko 32.35 KW


Ski lift „Dobre vode“- tehničke karakteristike:

 
Model vučne naprave - T BAR (sidro), PLATTER (tanjir)
Vučna strana - Desna
Horizontalna dužina trase - 371 m
Prosečni uspon trase - 11.6%
Kosa dužina trase - 374 m
Visinska razlika - 41 m
Kapacitet - 510 s/čas
Snaga pogoskog motora - 32.35 KW
Pogon - Dole
Zatezanje - Opciono
Smer vožnje - Desni
Rastojanje između vučnih naprava - 16.97 m
Vremensko rastojanje vučnih naprava - 7.07 sec
Broj vučnih naprava - 45
Broj stubova - 4 + pogonska + povratna stanica
Transportno uže prečnik - 16 mm
Zatezanje - Opciono
Prečnik pogonske i povratne užetnjače - 2500 mm
Prečnik kotura koturne baterije - 250 mm
Širina užetnjače - 2,5 m
Zatezna sila - 4.5 tona

Komentari