Vesti Evropska komisija optužuje Austriju zbog ograničenja stranim ski instruktorima

Evropska komisija optužuje Austriju zbog ograničenja stranim ski instruktorima

Brisel | 26.07.2016. | europa.eu
imageurl 480x292 ek

Evropska komisija je odlučila da tuži Austriju Evropskom Sudu pravde zbog ograničenja koje su neke austrijske pokrajine nametnile ski instruktorima iz drugih zemalja.

Komisija je saglasna da se od ski instruktora zahteva adekvatna obučenost i kvalifikacije, ali je zaključila da se nekim uslovljavanjima u Austriji bez opravdanja diskriminišu ne-austrijskih ski instruktori.

U austrijskoj pokrajini Tirol, zakonodavstvo sprečava strane ski instruktore da rade obuku ne samo skijaša koji su tu u ski centrima ove pokrajine, već i obuku sa skijašima koje instruktor prati iz svoje zemlje. Ovim se ograničava pravo na pružanje usluga klijentima, bez obzira što su onu u svojoj zemlji cerifikovani instruktori skijanja i imaju licencu za rad.

Ovo ograničenje stavlja strane instruktore skijanja u nepovoljan položaj u odnosu na Tirolske ski instruktore u pravu da prihvate klijente bez ikakvih ograničenja. Takvi zahtevi su u suprotnosti sa zakonima EU i ne poštuju slobodu pružanja usluga.
 
Komisija takođe smatra da je regionalni Zakon o ski školama u pokrajini Štajerskoj nespojiv sa pravilima EU o slobodnom kretanju radnika, slobodnom osnivanja preduzeća i slobodi pružanja usluga, kao i sa EU praksom. Štajerska ne priznaje stranim Ski instruktorima određene kvalifikacije kao što su Telemark, obuka invalida ili nordijsko skijanje.

Komisija je prethodno već izrazila svoju zabrinutost po ovim pitanjima u julu 2014, a u dodatno u juna 2015. godine. Obzirom da Austrija nije adekvatno odgovorila na ova pitanja i nije preduzela mere da popravi situaciju, Komisija je odlucila da tuži austrijske vlasti sudu pravde EU.

      Kompletan tekst saopštenja Evropske komisije...

 

Komentari