Redosled trka:
https://www.eurosport.com/alpine-ski...85/story.shtml