Tragom vesti iz 2018 - Da li se zna ishod raspisane javne nabavke?
Da li je završena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju skijaške infrastrukture budućeg Ski centra Raška na brdu Lisac iznad grada?


----------------------------------------


Raška je opština na jugu Srbije kojoj pripada i teritorija velikog dela Turistićkog i Ski centra Kopaonik.

Tokom septembra 2018. Opštinska uprava RAŠKE raspisala je javnu nabavku (tender) za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju skijaške infrastrukture budućeg Ski centra Raška na brdu Lisac iznad grada (lokacija Supnje).

Projektno-tehnička dokumentacija se radi za potrebe izgradnje dvosed žičare, sa pripadajučim ski stazama, sistemom veštačkog osnežavanja, poligonom za obuku dece, letnjim sadržajima (avantura park, veštačka stena), bob na šinama kao i pripadajući parking.

1. Dvosed žicara
Izrada tehničke dokumentacije za izgradu i rekonstrukciju objekta dvosed žičare na novu lokaciju u ski centru Raška, na orijentacionu kotu polazne stanica na oko 473 m/nv, i kotu izlazne stanice žičare od oko 671 m/nv, sa orijentacionom dužinom od oko 750m i visinskom razlikom do 200m.

Postojeća instalacija za koju je potrebno izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju je sledećih osnovnih karakteristika:
- Marka : POMA
- Tip: dvosed
- Kapacitet: 1130p/h
- Broj stubova: 9
- Broj sedišta : 78 kom
- Snaga el. Motora 75kw +37kw
- Smer: Levi
- Dužina instalacije: 700m

Prena navedenim karakteristikama žičare, verovatno se radi o dvosedu "Sunčana dolina" na Kopaoniku koji u tom trenutku nije demontiran sa terena i koja dugo nije u funkciji, još od postavljanja istoimenog četvoroseda.
2. Ski staze
Radi se projekat za dve ski staze (1 i 2) uz buduću žičaru a prema situacionom planu (gore na slici). Staze će biti sa min širinom od 30-40m.

3. Sistem veštačkog osnežavanja
Radi se dokumentacija Sistema za osnežavanje za obe ski staze br. 1 i 2. Sistem za proizvodnju veštačkog snega mora uzeti u obzir kratak vremenski period podesan za osnežavanje u skladu sa povećanjem prosečnih temperatura. Oprema i instalacije bi trebalo da budu projektovane na takav način da garantuju najbolje iskorišćenje kratkog vremenskog perioda niskih temperatura (-3°C to -10°C) sa ukupnim vremenom proizvodnje veštačkog snega od 100 sati na -3°C temperature vlažnog termometra tako da se navedena površina pokrije veštačkim snegom debljine minimum 30 cm.
Projekat će predvideti kačenje sistema na postojeću vodovodnu mrežu i akumulaciju-bazen za vodosnabdevanje ski centra. Takođe i mogućnost fazne izgradnje sistema gde je predviđeno da se u prvoj fazi osneži ski poligon i staza broj 1, a u drugoj fazi i staza broj 2.

4. Pokretna traku sa tjubingom
Za potrebe dečijeg poligona gradiće se pokretna traka dužine do 60m sa tjubing trakom, do 80 m.

5. Parking
Predviđen je pristupni parking sa 30 parking mesta, od čega 5% parking mesta za osobe sa posebnim potrebama.

6. Raška land adrenalinski park

Tehničkom dokumentacijom će biti obuhvaćen i avantura park, u okviru površine obeležene na situacionom prikazu. Predviđa se park do 25 prepreka (staza). Park je slobodno-stojeći, bez oslanjanja na postojeće drveće osim, ukoliko uslovi dozvole, može se koristiti i postojeće drvece uz zadovoljavanje propisa za ovakvu vrstu sadržaja.

Bebi park - Za najmlade korisnike projektom se predviđaju zanimljivi sadržaji, sa opremom maksimalne bezbednosti. Radi se o sadržajima na tlu, kao što su mini drveni lavirint sa preprekama, mreže, penjalice, mini drvene kule za penjanjei sl.

Predviđa se i izrada dokumentacije za veštačku stenu za slobodno penjanje, u zoni avantura parka. Stena je četvorostrana, nepravilnog oblika, proširena u gornjem delu visine do 10 m. Stena treba da bude od čelicne konstrukcije, toplo cinkovane.
----------------------------------------