Ne vredi ni lift ako nema puta :(, do sada su put mogli 5 puta napraviti .