“Cilj nam je da dobijemo mondensko skijalište sa najboljim smještajem, dok će hoteli nižih kategorija i hosteli biti na Palama”

https://www.capital.ba/oc-jahorina-i...iliona-maraka/