Ne znam da li je reklama, u Borovecu sam ranijih godina ski pakete rešavao preko

Anelia Petrova (Balkan PMS Group ltd)

Preporučio mi ih je već čuveni Toško iz Banskog...