Ma samo nek prave nove hotele i zgrade. To baš nedostaje Kopaoniku. Kome još trebaju staze...

4 nova hotela se prave, ne računajući ono čudovište na Malom jezeru koje je (valjda) otvoreno prethodne sezone. A sledeći korak je zidanje zgrada u zlatiborskom maniru, kao što su one u dnu novog, premeštenog sidra iznad Treske. Mogu da mislim kad krene gondola šta će još da nikne u Brzeću.