Tako je, apsolutno ništa novo nije uradjeno. Ako ne računamo košenje trave i poskupljenje ski pasa