Blidinje, BiH - Oglašeno davanje skijališta u zakup na 20 godina

Nakon više godina problema, u kojima je skijalište na Blidinju stagniralo, pa i propadalo, ovih dana je odlučeno da se ovo hercegovačko skijalište ponudi u zakup na 20 godina. Kako piše blidinje.net, Javno preduzeće Park Prirode Blidinje d.o.o. je objavilo Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za zakup organizacione jedinice Skijalište "Risovac" do 20 godina.
Javni poziv za zakup skijališta koje se nalazi na 1800 metara n.v. u podnožju Čvrsnice, a ima jedau žičaru četvorosed, jedan ski lift kao i baby lift i tri staze za alpsko skijanje, objavljen je 5. septembra, a krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana kasnije.

Prema pozivu, u zakup se nudi skijalište "Risovac" koje se sastoji od skijališta sa ski liftovima i uređenim stazama, pratećih objekata uz skijalište (restoran na stazi, garaže za smeštaj vozila i mehanizacije, planinski dom, bungalovi i pripadajući parking prostor) kao i pripadajuća osnovna sredstva i inventar.

Zakupnina nije određene već je varjabilna, a zavisi od ostvarenog prihoda iz delatnosti koja se obavlja na zakupljenom prostoru, a određuje se u proventu od ostvarenog prihoda i ne može biti niži od 10 % ostvarenog prihoda. Zakupac će prilikom potpisa ugovora, na ime avansa platiti 130.000 KM, koji se uračunava kao plaćanje zakupnine.
Zainteresovani zakupci sve informacije mogu dobiti u JP Park prirode Blidinje, te na telefon 063/353-160.

Da li će se na ponudu javiti zainteresovani i hoće li to značiti pomak napred u radu ovog, za Dalmatince jednog od omiljenijih skijališta u okružju, ostaje da se vidi. Gosti se nadaju da će i uprkos mogućnosti da se zakupac ne odabere, ove zime Blidinje primati skijaše i pružiti im zadovoljstvo skijanja na stazama Risovca.