promasili su 'samo' kontinent jer znamo kako je u SAD bilo...