Karakteristike proizvoda
Dužina: Skoro k’o džep
Geometrija i radijus: Zavisi od punjenja...
Profil: Dizajnirana da priraste uz srce.
Vezovi: Nehrđajući
Podešavanje vezova: Jednom kad se podesi...
Ostalo: Varijacije na temu

Mesto i uslovi testiranja
Mesto: EU i kandidati (dvosjedi, četvorosjedi, šestosjedi, svi tipovi gondola, u gužvi kad žice ne rade...)
Dužina testiranja: Nema jedinice mjere
Uslovi: Svezimski
Lične ili demo: Uglavnom tuđe

Lične informacije
Starost: 31
Visina i težina: 184cm, 80-86kg
Prosečan broj dana po sezoni: Oko 2 sedmice
Godine skijanja: Još su mjeseci
Veština (1-10): 10 - Jednoručno „odvrnem i zavrnem“ čep
Poželjan teren: Brdovito

Zaključak: Saso je mange...
Za: Sve
Protiv: Velika tuga ako ispadne dok si na „žici“!

Recenzija: Vrlo okretna, ergonomski građena. Za dešnjake, lijevake, jedino obratiti pažnju pri izboru jakne, zbog odgovarajućeg džepa. Govori sve svjetske jezike, ne bih se ni vanzemaljaca stidio.