Kako to da prolazi neprimećeno da na stazama postoji velik broj skijaša koji čak nisu početnici, a koji gotovo uopšte ne koriste štapove u vožnji?

Po mom mišljenju, to je uzelo maha sa pojavom karving-dasaka, koje dopuštaju ulaženje u zavoj i bez pomoći štapova, čak su u prvo vreme karving-skije i reklamirane kao nešto što se vozi bez štapova.

Interesantno je, međutim, da ni instruktori ne ukazuju dovoljno na potrebu pravilne upotrebe štapova, koja je, bez obzira na prednosti karving-skija mnaje-više nepromenjena u odnosu na doba klasičnih ravnih dasaka.