Karakteristike proizvoda
Dužina:
Geometrija i radijus:
Profil:
Vezovi:
Podešavanje vezova:
Ostalo:

Mesto i uslovi testiranja
Mesto:
Dužina testiranja:
Uslovi:
Lične ili demo skije:

Lične informacije
Starost:
Visina i težina:
Prosečan broj dana po sezoni:
Godine skijanja:
Veština (1-10):
Poželjan teren:

Zaključak:
Za:
Protiv:


Recenzija