mala korekcija, navedoh da je apartmanski kompleks u les arcs aime2000, u stvari sam mislijo na arc2000.