1790317904

gledao sam prenos takmičenja i dugo razmišljao o sili koja je rasturila ove skije (razlepila i slomila)

fotografije skinute sa ...