Možda najlakša i najbolje pripremljena staza je od vrha Vilinih voda, pa desno (odnosno lijevo na mapi), pa se onda sastaviti sa širokim dijelom na Jezerinama.
Na mapi: 3 - 3a - 5.
Sa vrha Ćupova...