Ove godine baš slabo samo 13 dana
Kopaonik 14-15.12;12.01;19.01;01.02-02.02; 08-09.03; 17-18.03;
i Krvavec 3 dana