Karakteristike proizvoda
Dužina: 164
Geometrija i radijus: 130-80-113mm R 13,5m
Profil: Camrock
Vezovi: Vist N Expert 2S
Podešavanje vezova: 6,5

Mesto i uslovi testiranja
Mesto: Paradiski...