MEĐUNARODNE LICENCE ZA KADROVE ZIMSKIH SPORTOVA CRNE GORE
U proteklom periodu u Crnoj Gori uz učešće najeminentnijih svjetskih stručnjaka za zimske sportove održano je preko dvadeset seminara, koji...