A mi koji nismo iz opština čiji su političari potpisali sporazum sa OC, mi treba kroz nenormalnu cijenu karte za djecu da kompenzujemo besplatno skijanje djece iz povlaštenih opština?
Jedini...