Dolaskom srpskog menadžmenta sa kopa prenela se i cenovna politika sa kopa, celodnevni 50 a poludnevni 45. Besmisleno, mogu slobodno ukinuti poludnevni.