Prvi i originalni znak je beliko B sa divokozom (ujedno po meni i najlepsi logo) dok je drugi naradzasti nstao mnogo godina kasnije, ja bih rekao devedesetih. Poslednji logo sam ja napravio i svakako...