Informacije o skijanju na Brezovici možete dobiti iz prve ruke ako pozovete Jovicu Budurića, direktora hotela NARCIS na telefon
0290/70333.