većina iz hrvatske ide na izlet na kupres , jeftinije je i bliže, a tamo bude dosta ljudi.