Da li se napacuje parkiranje ispred vila Nikola, Bjanka, Ivana i Kopaonik, i preko puta? Znam da postoji deo koji se plaća baš preko puta Jatovih apartmana.